Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Belastingen, kopie aanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent

 • WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van een huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt gebruikt om te bepalen hoeveel OZB betaald moet worden.

 • Asbest verwijderen

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Afvalstoffenheffing huishoudelijk afval

  Inwoners betalen verplicht de aanslag afvalstoffenheffing. Er kan bezwaar gemaakt worden tegen de aanslag.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Inwoners kunnen om verschillende redenen een kopie van akteafschriften voor zichzelf of iemand anders aanvragen bij de burgerlijke stand.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Belastingen en heffingen, bezwaar maken

  Indien u het niet eens bent met de belastingaanslag of WOZ-waarde kunt u bezwaar maken.

 • Automatische incasso, machtiging

  Gemeentelijke belastingen kunnen betaald worden via automatische incasso, oftewel een machtiging. Iemand kan dit zelf instellen of intrekken.