Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Bovengrondse brandstoftanks, melding

  In Maastricht staan veel bovengrondse tanks voor brandgevaarlijke en milieubedreigende stoffen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste installatie, de kwaliteit en het goed functioneren van de tank(s) en moet zelf zorgen voor de juiste certificaten. Als u een nieuwe tank installeren moet u dit vooraf melden bij de gemeente.

 • Zwerfafval

  Soms laten mensen afval achter op een verkeerde plek. Er ontstaat zwerfafval. Dit zorgt voor vieze straten en trekt ongedierte aan. Het slecht voor natuur, dier en mens. Ook kost het veel geld om zwerfafval op te ruimen. Hier leest u wat u kunt doen als u zwerfval ziet en hoe u kunt helpen. 

 • Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname

  Iemand die gevaarlijk is voor zichzelf en anderen, en niet meewerkt aan een behandeling, kan gedwongen worden opgenomen. Meestal gaat het om een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Wilt u iemand gedwongen laten opnemen? Iedereen kan de procedure voor een rechterlijke machtiging in gang zetten.

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan.

 • Meldpunt radicalisering

  Radicalisering is een steeds meer opkomend probleem. Signaleren van mogelijke probleemsituaties is belangrijk om tijdig te kunnen ingrijpen. Radicalisering is een proces dat sommige mensen doormaken waarin ze zich steeds meer afkeren van de samenleving en zo radicaal worden dat zij bereid zijn om grenzen te overschrijden om hun doelen te bereiken.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een betoging of demonstratie organiseren. Het is wel verplicht om dit minstens 48 uur van tevoren bij de gemeente te melden. Het weekend en officiële feestdagen tellen niet mee. Zo kunnen op tijd veiligheidsmaatregelen genomen worden.

 • Actief zijn en meedoen, hulpvraag

  Kunt u niet meer zelfstandig het huis uit of bent u eenzaam en maakt u moeilijk nieuwe vrienden, dan kunt u een gesprek vragen met een medewerker van team Wmo. Hij/zij kijkt samen met u wat u zelf kunt doen of waar mensen uit u omgeving u mee kunnen helpen. Als uit het gesprek naar voren komt dat u hulp nodig heeft die aansluiten bij uw omstandigheden, bijvoorbeeld een scootmobiel dan kan de medewerker u helpen met een maatwerkvoorziening.

 • Geluidzonering industrieterrein en akoestisch onderzoek

  Sommige industrieterreinen zijn aangewezen als gezoneerde industrieterreinen. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat het geluid op deze industrieterreinen binnen de afgesproken zone blijft.

 • Vrije plakplaatsen

  De gemeente Maastricht heeft 14 vrije plakplaatsen verspreid over de stad bestemd voor niet-commerciële affiches of aankondigingen. Reclame plakken is verboden.

 • Schade aan wegen melden

  Schade aan wegen, stoepen, fietspaden, pleinen of wandelpaden of aan verkeersborden of verkeerstekens kunt u melden bij de gemeente Maastricht. Wij pakken uw melding zo snel mogelijk op en informeren u over de voortgang en afhandeling.