Zoekresultaat 1 - 10 van 45 resultaten

 • Hergebruik overheidsinformatie

  Wilt u informatie van de gemeente hergebruiken? Dien dan een verzoek in bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. Dit heet hergebruik van overheidsinformatie. Het doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

 • Archeologisch onderzoek

  Soms moet u bij uw vergunningsaanvraag voor bouw- of graafwerkzaamheden een archeologisch onderzoek laten doen en/of een archeologisch rapport meesturen. Dat hangt af van de locatie, de aard van de werkzaamheden in de bodem en de archeologische verwachting in het gebied. Op de archeologische verwachtingskaart ziet u welke gebieden in Midden-Groningen archeologisch beschermd zijn.

 • Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

  Bent u alleenstaande ouder en ontvangt u een bijstandsuitkering? Gaat uw kind naar de kinderopvang? In een aantal gevallen heeft u recht op vergoeding van de eigen bijdrage.

 • Verkorte aanvraag Participatiewet

  Wanneer kan ik een verkorte aanvraag indienen voor een uitkering?

 • Ombudscommissie Midden-Groningen

  In contacten tussen de gemeente en inwoners gaat er wel eens iets mis. U vindt bijvoorbeeld dat de behandeling door een medewerker van de gemeente niet terecht is. Eerst dient u dan een klacht in bij de gemeente. Op basis van de wetgeving krijgt de gemeente eerst de kans de klacht zelf op te lossen. Dit gebeurt via een interne klachtenprocedure. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op deze klachtprocedure? Leg dan de klacht(behandeling) voor aan Ombudscommissie Midden-Groningen. Dit onderzoek is kosteloos.

 • Nieuwkomers

  Informatie wanneer u vanuit het buitenland naar Nederland bent gekomen.

 • Sappemeer - IJsbaanlocatie

  De woningbouwlocatie IJsbaan ligt op een bijzondere plek: tussen het nieuwe Winschoterdiep en de Noorderstraat (eerder de plek van het oude Winschoterdiep), de Parkstraat en de Herenstraat. Er is een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan afgesproken. De gemeente regelt de grondexploitatie (berekening van de kosten), zorgt voor het bouw- en woonrijp maken en geeft de gronden uit.

 • Spelregels bij ziekte tijdens re-integratie

  Spelregels bij ziekte tijdens re-integratie

 • Aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen of bent u gewond geraakt en is de gemeente hiervoor verantwoordelijk? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan door middel van een schadeclaim. Heeft u schade veroorzaakt aan de eigendommen van de gemeente? Dan kan de gemeente u aansprakelijk stellen.

 • Meer over het Armoedepact

  De gemeente en bedrijven uit Midden-Groningen doen er alles aan om arme mensen te helpen. Zij werken samen in het Armoedepact. De gemeente en Pactpartners bieden ondersteuning aan mensen die het nodig hebben. Met het Armoedepact willen we armoede voorkomen en oplossen. Meer informatie of aansluiten bij het Armoedepact? Neem dan contact op met de Armoederegisseur.