Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Erkenning van beroepskwalificaties beschermd beroep voor EU-burger aanvragen

  Vraag erkenning van beroepskwalificaties aan bij een erkende instelling als u als EU-burger in Nederland wilt werken in een gereglementeerd beroep.

 • Schadevergoeding Waarborgfonds mijnbouwschade aanvragen

  Heeft u schade door mijnbouw en wordt dit niet vergoed door de mijnbouwonderneming? Dan krijgt u mogelijk een schadevergoeding uit het Waarborgfonds mijnbouwschade.

 • Diplomawaardering buitenlands diploma aanvragen

  Een diplomawaardering beschrijft met welk Nederlands diploma uw buitenlandse diploma vergelijkbaar is.

 • Antenneregister bekijken

  Wilt u weten waar in uw omgeving antennes staan? En welke? Deze informatie kunt u online bekijken bij het Antennebureau.

 • Handelsregister (Kamer van Koophandel) inzien

  U kunt het handelregister digitaal inzien. Ook kunt u de informatie telefonisch opvragen bij de KvK.

 • Vergunning frequentiegebruik aanvragen door radiozendamateur

  Bent u radiozendamateur en wilt u uitzenden met een relaisstation of een baken? Of met een hoger zendvermogen? Dan heeft u een vergunning nodig. 

 • Inzien Nederlands octrooiregister

  Voor u octrooi aanvraagt kunt u opzoeken in het Nederlands octrooiregister of uw uitvinding misschien al bestaat.

 • Energiecontract voor gas

  In Nederland kunt u zelf bepalen bij welke energieleverancier u een energiecontract voor gas afsluit.

 • Schadevergoeding aanvragen bij verlies, vertraging of beschadiging poststuk

  Voor een schadevergoeding neemt u contact op met de klantenservice van PostNL.

 • Octrooi aanvragen

  Vraag een octrooi aan voor uw uitvinding. Dan kunt u een ander verbieden uw uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren.