Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Gebruiksmelding

  In bepaalde gevallen bent u verplicht om een gebruiksmelding in te dienen voordat een gebouw in gebruik genomen kan worden. Dit heeft te maken met brandveiligheid. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van de gebruiksfunctie van het gebouw, of van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven.

 • Ik wil bouwen of verbouwen

  Heeft u plannen om te gaan bouwen of verbouwen? Of wilt u weten welke bouwmogelijkheden er zijn op een perceel? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 • Meedoen in Montferland

  Wilt u zich aanmelden voor 'Meedoen in Montferland'? Op deze pagina kunt u toetsen of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Informatie opvragen of Woo-verzoek

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is sinds 1 mei 2022 vervangen door de nieuwe Wet open overheid (Woo). Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging steeds meer informatie. Maar misschien wilt u nog iets anders of iets specifieks weten? U kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. U kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersonen. Die kan u helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat u daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

 • Infoscan (t.b.v. makelaars)

  Wilt u informatie over een gebouw of perceel? Dan kunt u gebruik maken van de infoscan. De infoscan geeft u informatie over de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden, de bodem een eventuele monumentenstatus en lopende aanschrijvingen. Voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden kijken wij in het geldende bestemmingsplan (dat heet nu het Omgevingsplan). Voor bodeminformatie kijken wij alle archieven na of er beschikbare informatie is.