Zoekresultaat 1 - 10 van 114 resultaten

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente sluit het openbare riool aan op privéterrein. Als een woning of bedrijf niet is aangesloten, moet aansluiting aangevraagd worden.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Een welstandcommissie controleert diverse aspecten van een geplande bouw of verbouwing.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

 • Collecte

  Als voor een goed doel geld of spullen ingezameld worden, moet hiervoor eerst een collectevergunning aangevraagd worden.

 • Materialen lenen

  Er kan evenementenmateriaal geleend worden bij de gemeente, zoals dranghekken en containers.

 • Bodemenergie

  Bodemenergie is gunstig voor het milieu. Wanneer iemand deze energie wil gebruiken, moet hij daar melding van doen of een vergunning aanvragen.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Voor het maken van een in- en uitrit naar de openbare weg moet een melding gedaan worden. Ook kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

 • Openingstijden winkels

  Als een winkelier buiten de reguliere winkeltijden of op bepaalde feestdagen open wil zijn, moet hiervoor ontheffing aangevraagd worden.

 • Hondenbeleid

  Om de overlast van hondenpoep zoveel mogelijk te beperken heeft de gemeente op diverse locaties hondenuitlaatstroken aangelegd.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater is een watervergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende.