Zoekresultaat 1 - 10 van 191 resultaten

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente sluit het openbare riool aan op privéterrein. Als een woning of bedrijf niet is aangesloten, moet aansluiting aangevraagd worden.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Een welstandcommissie controleert diverse aspecten van een geplande bouw of verbouwing.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

 • Psychische hulp, melding

  Er kan melding gedaan worden wanneer vermoed wordt dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft.

 • Gebruik achternaam veranderen

  In een aantal situaties kan het gebruik van de achternaam veranderd worden. Er kan gekozen worden uit verschillende alternatieven.

 • Vuur stoken

  Voor het stoken van vuur in de openbare ruimte is vaak een ontheffing nodig. Dit geldt niet voor ongevaarlijke vuren, zoals barbecues en vuurkorven.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Voor het aanvragen gelden voorwaarden.

 • Collecte

  Als voor een goed doel geld of spullen ingezameld worden, moet hiervoor eerst een collectevergunning aangevraagd worden.

 • Materialen lenen

  Er kan evenementenmateriaal geleend worden bij de gemeente, zoals dranghekken en containers.

 • Bodemenergie

  Bodemenergie is gunstig voor het milieu. Wanneer iemand deze energie wil gebruiken, moet hij daar melding van doen of een vergunning aanvragen.