Zoekresultaat 1 - 10 van 88 resultaten

 • Wijziging leidinggevende

  U heeft een horecavergunning (exploitatie- en/of Alcoholwetvergunning) en wilt een leidinggevende op uw vergunning laten bijschrijven of afmelden. U dient dan een melding wijziging leidinggevende in. Nieuwe leidinggevenden worden -na toetsing door de gemeente en als er geen weigeringsgrond is- bijgeschreven. U ontvangt dan een gewijzigd aanhangsel wat u kunt toevoegen aan uw bestaande vergunning.

 • Alcoholontheffing

  Als u tijdelijk zwak alcoholische dranken wilt schenken tijdens een bijzonder evenement. Dan heeft u een ontheffing artikel 35 Alcoholwet nodig.

 • Rijbewijs aanvragen

  Een rijbewijs kunt u op twee manieren aanvragen. Persoonlijk aan de balie van Burgerzaken als het bijvoorbeeld een eerste aanvraag betreft. Als u uw rijbewijs wilt verlengen of een categorie uitbreiding heeft, dan kunt u dit ook online aanvragen. Veilig en snel. In onderstaande gevallen moet u het rijbewijs altijd aanvragen in het gemeentehuis: • eerste aanvraag • aanvraag na diefstal of vermissing • spoedaanvraag • aanvraag na innemen van het rijbewijs

 • Loterij of Bingo organiseren

  Voor het houden van een loterij of organiseren van een bingo heeft u een vergunning nodig.

 • Onroerendezaakbelastingen (OZB)

  Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB).

 • Geboorteaangifte

  U moet de geboorte van uw kind, binnen drie dagen na de geboorte, aangeven bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar het kind geboren is. In gemeente Oude IJsselstreek is het mogelijk om online de geboorteaangifte te doen. Daarvoor hoeft u de deur niet uit.

 • Afvalstoffenheffing

  Deze heffing betaalt u voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

 • Koop openbaar groen

  Wilt u gemeentegrond kopen voor het uitbreiden van uw tuin? Of heeft u wellicht al gemeentegrond in gebruik en is hiervoor nog niks geregeld? Meer informatie over snippergroen in onze gemeente vindt u terug op deze pagina. Kunt u de juiste informatie niet vinden of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, we informeren u graag. Snippergroen is gemeentegrond van vaak kleine omvang en heeft geen of minimale belevingswaarde of functie voor de openbare ruimte. Snippergroen bevindt zich op diverse plekken in onze gemeente. Als het snippergroen grenst aan een huisperceel dan kan het mogelijk gekocht of gehuurd worden ter uitbreiding van de tuin. Of een stukje grond uitgegeven kan worden, wordt door ons getoetst aan vaste uitgiftecriteria. Heeft de grond nog enige functie voor de openbare ruimte of liggen er belangrijke kabels en leidingen in de grond, dan wordt de grond niet verkocht. Is verkoop geen optie dan wordt er gekeken of verhuur mogelijk is. In onze gemeente zijn ook situaties waar gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond, maar waar nog geen afspraken over zijn gemaakt. Dat is een situatie die niet wenselijk is en daarom willen we dit oplossen. In deze situaties scheppen we graag duidelijkheid en bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor het verder gebruiken van de grond.

 • Afvalinzameling vanaf 2024

  De gemeente wil inwoners nog beter afval laten scheiden. Op 1 januari 2024 komen er daarom enkele wijzigingen in de afvalinzameling.

 • Rijbewijs, vermissing of diefstal doorgeven

  Bent u uw (Nederlandse) rijbewijs kwijt? Of is uw rijbewijs gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven, zodat niemand er misbruik van kan maken. Het melden van een vermissing (kwijt of gestolen) van uw rijbewijs is gratis. U kunt er ook voor kiezen de diefstal of vermissing te laten registreren zonder een nieuwe aanvraag te doen. U kunt een afspraak maken voor de vermissing van uw rijbewijs. Wilt u gelijktijdig een nieuw rijbewijs aanvragen, dan moet u daarvoor apart een afspraak maken. Zo is er voldoende tijd om u goed te helpen.