Zoekresultaat 1 - 10 van 34 resultaten

 • Inwonerpanel Oude IJsselstreek Spreekt

  Wilt u bijdragen aan keuzes die de gemeente maakt? Denkt u mee over onderwerpen die spelen in Oude IJsselstreek? Heeft u ideeën hoe het beter of anders kan in Oude IJsselstreek? Doe dan mee met het digitale inwonerpanel: ‘Oude IJsselstreek Spreekt’. De gemeente Oude IJsselstreek heeft een inwonerpanel dat bestaat uit inwoners die een paar keer per jaar meedenken over de toekomst van Oude IJsselstreek. Met het geven van uw mening kunnen we samen de beste keuzes maken voor onze gemeente. Doet u ook mee? Iedereen kan meedoen zolang je maar in Oude IJsselstreek woont. Ben je al lid van ons inwonerpanel? Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging om binnenkort weer deel te nemen aan een volgend onderzoek.

 • Uitwegmelding / Inritmelding

  Als u een uitweg wilt maken of veranderen bij uw bedrijf of huis, moet u dit melden bij de gemeente.

 • Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

  Wet hergebruik van overheidsinformatie wet hergebruik who verzoek

 • Luchtballon

  Voor het laten opstijgen van een luchtballon op een bepaald(e) datum, tijdstip en locatie, anders dan op een luchtvaartterrein, is een verklaring van geen bezwaar nodig. Het gaat hierbij om grote reclameballonnen of luchtballonnen bestemd voor het vervoeren van personen. Een dergelijke verklaring is nodig ter voorkoming van gevaarlijke situaties in de lucht.

 • Nee/ja of nee/nee-sticker

  Met een nee/ja sticker op uw brievenbus ontvangt u geen folders en ander reclamedrukwerk. U ontvangt wel huis-aan-huisbladen, zoals De Gelderse Post en Oude IJsselstreek Vizier. Met een nee/nee sticker op uw brievenbus ontvangt u geen reclamedrukwerk, geen folders, maar ook geen gratis kranten. Wilt u ook geen reclame krijgen waar uw adres wél op staat? Dan kunt u zich daarvoor afmelden bij de Stichting Postfilter.

 • Hervestigen vanuit het buitenland

  Komt u uit het buitenland en wilt u opnieuw in Nederland gaan wonen? Dan moet u binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Voor een hervestiging uit het buitenland kunt u uitsluitend op afspraak bij de gemeente terecht.

 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Ingebrekestelling)

  Als de gemeente niet op tijd reageert op uw aanvraag om een vergunning of een andere beschikking, kunt u een dwangsom opleggen

 • Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaters (RMC)

  Nederland telt 39 RMC-regio’s. De gemeente Oude IJsselstreek behoort tot RMC regio Achterhoek.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Als u in Oude IJsselstreek iets verloren of gevonden hebt

 • Starterslening

  Aanvullende lening voor starters bij het kopen van een woning