Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • AVG en jouw rechten

  De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  In een bewijs van Nederlanderschap staat dat iemand de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit bewijs kan om verschillende redenen aangevraagd worden.

 • Aanjaagsubsidie

  De aanjaagsubsidie is een incidentele subsidie bestemd voor bijzondere, vernieuwende projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid.

 • Bezwaar en beroep

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.