Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Welstandseisen

  Voor gebouwen gelden welstandseisen die aangeven wat mag en wat niet mag bij bouwen en verbouwen.

 • Koninklijke onderscheiding (lintje)

  Iedereen kan een voorstel tot verlening van een onderscheiding aan een in Nederland woonachtig persoon doen.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade opgelopen door een gebrek aan openbare weg of groen of een voertuig van de gemeente.

 • Terrasvergunning

  Voor het plaatsen van een terras bij een horecabedrijf is een vergunning nodig.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Voor sommige beroepen of instanties is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente zorgt voor het hoofdriool en verzorgt aansluiting daarop tot aan eigen terrein. De eigenaar zorgt zelf voor aanleg en onderhoud op eigen terrein.

 • Venten

  Onder voorwaarden is de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur zonder vergunning mogelijk.

 • Parkeerontheffing

  Voor gebieden met een toegangsverbod voor gemotoriseerde voertuigen is het mogelijk een parkeerontheffing te krijgen voor laden en lossen.

 • Ontheffing openings- en sluitingstijd horeca

  U kunt voor u horecabedrijf een ontheffing sluitingstijd aanvragen buiten de geldende sluitingstijden.

 • Voorwerpen op de openbare weg

  Een vergunning is nodig om op de openbare weg of stoep materialen te plaatsen zoals een container, steiger, bouwmaterialen of reclamebord.