Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Kinderopvang met sociaal-medische indicatie, vergoeding vragen

  Hebt u sociale of medische problemen en wilt u uw kind(eren) naar de kinderopvang brengen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Kijk of u een sociaal-medische indicatie kunt krijgen. En met deze indicatie tijdelijk een vergoeding voor (een deel van) de kosten.

 • Nadeelcompensatie (vergoeding voor winst- of inkomstenverlies) aanvragen

  Hebt u winst- of inkomstenverlies dat door ons werk komt? Soms kunt u hiervoor een vergoeding krijgen (nadeelcompensatie).

 • Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Of is uw paspoort of id-kaart gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

 • Bezwaar maken

  Soms nemen we een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.

 • Erfpacht woning omzetten

  Bent u eigenaar van een grondgebonden (eengezinswoning) woning op gemeentelijke erfpachtgrond? U kunt eigenaar worden van de grond waarop uw woning staat.

 • Erfpacht afkopen

  Als erfpachter kunt u uw erfpacht afkopen. Deze regeling heet 'Conversieregeling Erfpacht 2017' in het kort de 'afkoopregeling'.

 • Bijstand, voorschot aanvragen

  Hebt u bijstand aangevraagd? Misschien krijgt u dan een voorschot. Kunt u aantonen dat u in geldnood zit? Vraag dan zelf eerder een voorschot aan.

 • Wmo

  Hebt u door een ziekte of beperking ondersteuning of hulp nodig? De gemeente helpt u bij het vinden van een oplossing. Stel uw hulpvraag.

 • Parttime ondernemen in bijstand, gegevens opsturen voor onderzoek

  Hebt u een bijstandsuitkering met toestemming voor parttime ondernemen? Wij kunnen onderzoeken of u nog aan de voorwaarden voldoet. Wij vragen u dan om gegevens naar ons op te sturen.

 • Feestverlichting ophangen, vergunning aanvragen

  Als u verlichting in de openbare ruimte wilt ophangen, hebt u een vergunning (feest)verlichting nodig.