Zoekresultaat 1 - 10 van 34 resultaten

 • Digitaal veilig communiceren met de gemeente

  De gemeente regelt steeds meer zaken digitaal. Hierbij is het van belang dat dit op een veilige manier gebeurt.

 • Monument, subsidie

  Voor onderhoud of restauratie van een monument kan subsidie aangevraagd worden. Eigenaren kunnen subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om een huis of bedrijfspand is een omgevingsvergunning nodig. De omvang van de werkzaamheid bepaalt de procedure.

 • Huurcompensatie, subsidie

  Er is subsidie mogelijk voor de compensatie van huurverhogingen.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.

 • Disabled person’s parking card

  With a disabled person’s parking card you can park at disabled parking spaces

 • Evenement organiseren

  Voor het organiseren van een evenement is een vergunning nodig. Voor kleine evenementen is een melding doen vaak al genoeg.

 • Spandoek ophangen

  Voor het ophangen van een spandoek aan de openbare weg is toestemming van de gemeente nodig.