Zoekresultaat 1 - 10 van 145 resultaten

 • Ontwikkelverzoek Wro

  Heeft u bouwplannen waarbij u de functie van een gebouw wijzigt, bijv. een schoolgebouw veranderen in een woning of bouwen op een locatie waar geen bouwmogelijkheden zijn dan kunt u een verzoek indienen voor een vooroverleg

 • Aanschrijving door de gemeente

  De gemeente ziet erop toe dat iedereen regels naleeft. Dit kan zijn bij bouwen/verbouwen of gedrag in de woonomgeving.

 • Rioolverstopping

  Als het riool bij u verstopt is dan moet u de verstopping zelf oplossen. 

 • Straatartiest optreden

  Als u op straat wilt optreden, vraag dan van tevoren aan de gemeente of u hier een ontheffing voor nodig hebt.

 • Gemeentelijk pand gebruiken

  Sommige gemeentelijke panden “Maatschappelijk Vastgoed” worden verhuurd voor activiteiten met een “maatschappelijke waarde”. 

 • Afgezet gebied binnen gaan

  De gemeente heeft op verschillende plaatsen met palen (voetgangers)gebieden afgesloten. Wilt u met een voertuig deze gebieden in, bijvoorbeeld voor een verhuizing? Doe een melding via fixi uiterlijk 48 van te voren, meld uw verzoek via het contactformulier of bel met 14 0182.

 • Subsidie voor bedrijven

  Door uw onderneming energiezuinig te maken bespaart u op uw energiekosten. Daarnaast is een goed geïsoleerd gebouw comfortabeler om in te werken. Op deze pagina vindt u verschillende subsidies om uw onderneming te verduurzamen. Heeft u vragen of advies nodig? Neem dan contact op met het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden Holland (SEB-MH). Voor vragen over regionale, nationale en Europese subsidies…

 • AED-kast subsidie aanvragen (Automatische Externe Defibrillator)

  Bij een hartstilstand is meteen starten met reanimeren en het inzetten van een AED van levensbelang. Omdat tijd bij een hartstilstand allesbepalend is, is het belangrijk dat er altijd een AED in de buurt is. Daarom geeft de gemeente subsidie voor een AED‑buitenkast. 

 • Klacht over ambtenaar of bestuurder indienen

  U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld.

 • Belastingen en WOZ

  De gemeente heeft verschillende soorten belastingen, zoals marktgelden, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De gemeente heeft de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).