Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor extra en bijzondere kosten. Dat zijn kosten die de meeste mensen niet maken. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten niet zelf kunt betalen en als ze echt noodzakelijk zijn: u móét ze maken, het kan niet anders.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap regelen

  Wageningen is een mooie locatie om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Reserveer allereerst online de datum, tijd, trouwambtenaar en locatie. Vervolgens kunt u uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bij ons melden met een online formulier. Doe dit minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar van tevoren. Ons advies is om de melding minimaal zes weken van tevoren te doen, vanwege de voorbereidingen.

 • Woonurgentie aanvragen of noodopvang regelen

  Dreigt u door een situatie buiten u eigen schuld uw woning in Wageningen te verliezen? Of kunt u om een medische reden niet langer in het huis blijven wonen? In bijzondere situaties is woonurgentie mogelijk. Met woonurgentie krijgt u voorrang op de wachtlijst van een sociale huurwoning. Als u dringend een woning nodig heeft, dan bent met woonurgentie niet direct geholpen. Het kan namelijk een half jaar kan duren voordat u met woonurgentie een nieuwe woning heeft. U vraagt woonurgentie aan met het online aanvraagformulier.

 • Collectief aanvullende ziektekostenverzekering aanvragen

  De gemeente Wageningen heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectief aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) afgesloten met Menzis Zorgverzekering. Dat heeft 2 voordelen. De gemeente betaalt een deel van de kosten en er zitten meer vergoedingen in het pakket. Vraag de Collectief Aanvullende Zorgverzekering online aan. Als u geen bijstandsuitkering heeft, moet u ook het inlichtingenformulier invullen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

  Heeft u een laag inkomen en te weinig geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? Voor verschillende soorten belastingen kunt u online kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding betekent dat u de kosten voor een deel of helemaal niet hoeft te betalen.

 • Cultuursubsidie aanvragen

  Bij de gemeente kunt u online subsidie aanvragen voor culturele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse subsidie voor amateurkunstverenigingen. Maar ook aan eenmalige subsidies voor culturele activiteiten en tentoonstellingen. U kunt ook subsidie krijgen voor de zaalhuur van theater Junushoff. 

 • Belastingaanslag betalen

  Ieder jaar krijgt u 1 aanslag voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en hondenbelasting. U kunt deze rekening betalen via een automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken. Kunt u de gemeentelijke belasting niet betalen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding.

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Onder sommige voorwaarden kunt u als ouder, voogd of verzorger van een leerling via de gemeente een vergoeding krijgen voor de vervoerskosten van en naar school. Dit noemen we leerlingenvervoer.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aanvragen

  De regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is voor mensen die een lange tijd ziek zijn of een handicap hebben. En leven van een uitkering of een laag inkomen. Voor de extra kosten die u maakt door uw ziekte of handicap ontvangt u jaarlijks een vast bedrag van €385. Vul hiervoor het online formulier in.

 • Studietoeslag aanvragen

  Studenten die door een blijvende medische beperking (bijvoorbeeld een handicap) niet naast hun studie kunnen werken, hebben soms recht op een studietoeslag. Vraag individuele studietoeslag online aan.