Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Schadevergoeding

  Wij proberen schade altijd te voorkomen. Soms lukt dat niet. Soms maken we een fout in een procedure of bij werkzaamheden. Wij rijden bijvoorbeeld tijden het maaien tegen jouw hek aan. Heb je hier schade van? Vraag ons dan om een schadevergoeding. 

 • Subsidie Waterschap Rijn en IJssel

  Wij geven subsidie voor activiteiten die te maken hebben met de taken van het waterschap: schoon en voldoende water, gezuiverd afvalwater en veilige dijken. 

 • Bouwen bij een dijk of kade

  Je wil iets (ver)bouwen op of bij een dijk of kade. Of je wil iets weghalen. Het is belangrijk dat de dijk bij de werkzaamheden niet beschadigt. En de dijk moet goed bereikbaar blijven voor onderhoud en bij nood. Daarom moet je een vergunning aanvragen.

 • Water lozen op de RWZI

  Je wil water lozen op een zuivering (RWZI) of op een rioolwaterleiding die naar de zuivering toe gaat. Lees welke regels er zijn.

 • Lozen huishoudelijk afvalwater

  Bouw je een huis en heb je geen aansluiting op het riool? Wil je het water van je douche, wc of wasmachine lozen in een sloot, beek of riviertje? Je hebt dan toestemming nodig van het waterschap. 

 • Water uit beken sloten lozen in het water waar het vandaan kwam

  Je wil water dat je uit een beek of sloot hebt opgepompt weer terugbrengen in het water waar het vandaan kwam. Lees op deze pagina of dit mag en wat je moet doen. 

 • Neerslag weg laten stromen naar beek of sloot

  Je wil water dat op het dak van je huis of schuur valt afvoeren. Denk aan regen, sneeuw, hagel enzovoorts. Misschien verdween dit water eerst in het riool en wil je dit veranderen? Lees op deze pagina of dit mag en wat je moet doen.

 • Afvalwater uit mestverwerker lozen

  Je verwerkt mest of gaat dit doen. Je wil het afvalwater dat hierbij ontstaat lozen in de bodem, in een beek of sloot of op de riolering. Lees op deze pagina of dit mag en wat je moet doen.