Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Collecte en verkoopactie

  Als voor een goed doel geld of spullen ingezameld worden, moet hiervoor eerst een collectevergunning aangevraagd worden.

 • Rioolheffing

  Woning- en bedrijfspandeigenaren betalen mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool middels een aanslag rioolheffing.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Aan de hand van voorwaarden wordt bepaald of iemand bijzondere bijstand kan krijgen.

 • Invordering belastingen

  Betaalt u een belastingaanslag niet op tijd? Dan treffen wij invorderingsmaatregelen.

 • Rijbewijs aanvragen voor de eerste keer

  Uw eerste rijbewijs moet u persoonlijk aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven

 • Asbest verwijderen

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om een huis of bedrijfspand is een omgevingsvergunning nodig. De omvang van de werkzaamheid bepaalt de procedure.

 • Omgevingsvergunning (milieuvergunning)

  Heeft uw bedrijf effect op het milieu? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het milieu.

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Voor bepaalde gebouwen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Er worden dan indien nodig extra eisen aan brandveiligheid gesteld.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Voor het aanleggen van een uitweg of inrit moet u een omgevingsvergunning aanvragen.