Zoekresultaat 1 - 10 van 136 resultaten

 • Mishandeling of huiselijk geweld

  De gemeente zet zich in om mishandeling en huiselijk geweld aan te pakken. Bij Veilig Thuis kan melding gedaan worden als dit vermoed wordt.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Wanneer kabels en leidingen in openbaar gebied in de grond gelegd worden, moet dit gemeld worden bij het Kadaster. Soms is ook een vergunning nodig.

 • Kindpakket

  Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar is een zogenoemd kindpakket samengesteld. Dit is een maximale bijdrage van € 300 per kind per jaar.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Bij het verbouwen of herstellen van een monument is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Verschillende scenario's zijn mogelijk.

 • Belastingen, lokale lasten calculator

  U kunt met behulp van de COELO Lokale Lasten Calculator uw gemeentelijke lasten berekenen.

 • Onroerend goed, beperkingen

  Er zitten regels aan wat er wel en niet met onroerend goed gedaan mag worden. Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn.

 • Toekomstbestendig Wonen lening

  Gemeente Aalten wil inwoners met deze regeling ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen in en aan hun woning.

 • Voor- en vroegschoolse educatie, subsidieregeling

  De gemeente Aalten heeft voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst een subsidieregeling vastgesteld.

 • Paspoort

  Een paspoort is een reis- en identiteitsbewijs dat persoonlijk aangevraagd moet worden. Er zijn verschillende soorten paspoorten.