Zoekresultaat 1 - 10 van 217 resultaten

 • Gemeentebelastingen

  Er zijn verschillende soorten gemeentebelastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De heffing en invordering van deze belastingen is uitbesteed aan SVHW.

 • Gedenktekens, grafbeplanting en onderhoud graven

  Bij het graf kunt u een gedenkteken plaatsen. Hiervoor heeft u een plaatsingsvergunning nodig. Meestal regelt uw steenhouwer deze vergunning. Zo niet, dan moet u zelf de vergunning bij ons aanvragen. U kunt op het graf ook planten en/of andere natuurlijke materialen aanbrengen.

 • Woning zoeken met urgentie

  Als u dringend andere woonruimte nodig heeft, bijvoorbeeld als u op korte termijn geen uitzicht heeft op andere (on)zelfstandige woonruimte, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Alleen in bepaalde noodgevallen is het mogelijk voorrang te krijgen op een sociale huurwoning. Dit heet een woonurgentie.

 • Winkels in Barendrecht

  Barendrecht heeft 2 winkelcentra en een woonboulevard. Ook zijn er wat kleinere winkelgebieden.

 • Bingo, loterij of kansspel organiseren

  Bingo is een klein kansspel. Het organiseren van een klein kansspel mag zonder vergunning. U maakt hiervan een melding bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Buurtsportcoach

  In Barendrecht vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Ook als het gaat om bewegen en sporten. De buurtsportcoach versterkt het sport- en beweegaanbod in Barendrecht.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Kunt u door een te laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet (geheel) betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Zorgen voor een ander (mantelzorg)

  U bent mantelzorger als u langdurig en vrijwillig zorgt voor iemand uit uw omgeving. Bijvoorbeeld voor een ouder, kind, broer, zus, buurvrouw of –man. Deze personen zijn dan ziek, hulpbehoevend of gehandicapt.

 • Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

  U verhuist naar het buitenland (emigratie) als u in een jaar 8 maanden of langer in het buitenland bent. Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u woont (ingeschreven staat).

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Kunt u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter lopen? Vraag dan een gehandicaptenparkeerkaart aan. Dit kan ook als passagier. Met de kaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren in de hele Europese Unie.