Zoekresultaat 1 - 10 van 116 resultaten

 • Dieren houden

  Voor het houden van sommige dieren moet een ontheffing aangevraagd worden. Ook gelden er regels.

 • Koninklijk predicaat

  Een onderneming of vereniging kan onder verschillende voorwaarden een koninklijk predicaat krijgen. Dit kunnen ze aanvragen bij de burgemeester.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Wanneer iemand gemeentegrond wil gebruiken, moet daar toestemming voor gevraagd worden. De gemeente blijft wel eigenaar.

 • Parkeren in de blauwe zone

  In een blauwe zone mag niet lang en alleen met een parkeerschijf geparkeerd worden. Er kan een ontheffing aangevraagd worden.

 • Kinderopvang starten

  Aan het starten van een kinderopvang zijn veel eisen en voorwaarden verbonden. Ook moeten veel zaken geregeld worden.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Voor sommige gevaarlijke stoffen geldt een routeplicht. Als binnen de gemeente van de verplichte route afgeweken moet worden, is een ontheffing nodig.

 • Bouwvlak in bestemmingsplan

  Wanneer iemand wil bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag, moet gevraagd worden om een bouwvlak aan het plan toe te voegen

 • (Schotel)antenne plaatsen

  Voor het plaatsen van een antenne is soms een vergunning nodig. Als er geen vergunning nodig is, gelden er wel een aantal voorwaarden.

 • Afvalkalender

  In de afvalkalender vindt u alle informatie over de soorten van afval en de inzameling hiervan. Download de afvalkalender van 2022 hieronder.

 • Bijzonder transport

  In bepaalde gevallen is een ontheffing nodig voor het vervoeren van lading. Dat heet bijzonder transport.