Zoekresultaat 1 - 10 van 47 resultaten

 • Gemeentegrond gebruiken

  Wanneer iemand gemeentegrond wil gebruiken, moet daar toestemming voor gevraagd worden. De gemeente blijft wel eigenaar.

 • Kinderopvang starten

  Aan het starten van een kinderopvang zijn veel eisen en voorwaarden verbonden. Ook moeten veel zaken geregeld worden.

 • Ligplaats

  Voor het in gebruik nemen van een ligplaats met een woonboot of ander vaartuig kan een vergunning nodig zijn.

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Voor het langdurig parkeren van een caravan of andere aanhangwagen is een ontheffing nodig. Hieraan zijn regels verbonden.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Deze documenten zijn in verschillende situaties nodig.

 • Openingstijden winkels

  Als een winkelier buiten de reguliere winkeltijden of op bepaalde feestdagen open wil zijn, moet hiervoor ontheffing aangevraagd worden.

 • Nederlander worden door optie

  Niet-Nederlanders kunnen Nederlander worden door optie. Hierbij gelden voorwaarden die te vinden zijn op de website van de IND.

 • Afval bedrijven

  Bedrijven regelen zelf dat hun afval op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is niet verantwoordelijk hiervoor.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Vaak mag reclamemateriaal verspreid worden zonder toestemming. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop dit gebeurt.

 • Graafmelding

  Als er machinaal gegraven gaat worden, is het verplicht om eerst een Graafmelding bij het Kadaster te doen.