Zoekresultaat 1 - 10 van 31 resultaten

 • Bijeenkomst van persoonlijke aard melden

  Paracommerciële instellingen zoals (sport)kantines of andere verenigingen mogen maximaal 4x per jaar bijeenkomsten van persoonlijke aard organiseren.

 • Beroepschrift indienen

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (besluit) en is uw bezwaar afgewezen dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

 • Bodemonderzoek

  Het is niet toegestaan om te bouwen op verontreinigde grond. Vraag bij een omgevingsvergunning voor bouwen een verkennend bodemonderzoek aan.

 • Tijdelijk verhuur woning

  Een nieuw huis hebt gekocht en uw vorige woning is nog niet verkocht? U wilt uw woning tijdelijk verhuren om de hypotheeklasten te dekken.

 • Leerlingenvervoer

  Ieder kind heeft recht op onderwijs. Voor sommige kinderen is vervoer naar het onderwijs niet mogelijk Voor deze kinderen is er leerlingenvervoer.

 • Koninklijke onderscheidingen

  Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding (het Lintje)? Dat gaat via de Burgemeester van de woonplaats van de kandidaat.

 • Milieu, melding of vergunning

  Er zijn regels over afval, energie, geluid, bodem en veiligheid. Deze regels komen uit de Wet milieubeheer en zorgen voor bescherming van het milieu.

 • Exploitatievergunning coffeeshop

  Voor een coffeeshop heeft u een horeca-exploitatievergunning en een gedoogverklaring nodig.

 • Woo verzoek (Wob verzoek)

  In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat u een verzoek kunt doen om documenten openbaar te maken. Dit heet een Woo verzoek.

 • Spreken met burgemeester en wethouders

  Als u wilt spreken met één van de collegeleden, dan kunt u een afspraak maken met het bestuurssecretariaat. Een gesprek duurt 15 tot 30 minuten.