Zoekresultaat 1 - 10 van 78 resultaten

 • Paspoort aanvragen of vernieuwen

  U vraagt een paspoort persoonlijk aan bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak. Na een week kunt u uw paspoort afhalen. Ook hiervoor maakt u een afspraak. U kunt een afspraak maken bij uw eigen gemeente om langs te komen voor de aanvraag. Klik op de online afspraakbutton van uw gemeente hieronder.

 • Overleg over initiatief, plan of idee1

  Een activiteit waarvoor u mogelijk toestemming nodig heeft van de gemeente. Misschien weet u al precies wat u wilt gaan doen. Of misschien is het nog maar een idee. Het kan zijn dat u al een heel plan heeft uitgedacht en gemaakt. Het gaat daarbij om activiteiten die u wilt doen in de “fysieke leefomgeving”. U wilt bijvoorbeeld een woning bouwen of uitbreiden, een hok slopen, een windmolen plaatsen, van een kantoorpand appartementen maken of een bedrijf uitbreiden. Dit zijn activiteiten waar de Omgevingswet regels voor heeft gesteld.

 • Trillingsschade, de gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade hebt aan bijvoorbeeld uw woning en u wijt dat aan de gemeente, dan kunt u in sommige gevallen de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dat door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

 • Bezwaar maken tegen uw WOZ beschikking en belastingaanslag

  Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of één of meer aanslagen, dan moet u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen.

 • Identiteitskaart aanvragen na diefstal of vermissing

  Bent u uw identiteitskaart kwijt of heeft iemand uw identiteitskaart gestolen? Hiervan moet u aangifte doen. Dit kan bij de gemeente. Wij maken voor u een “Verklaring van vermissing” op. Als u direct op reis moet kunt u een noodreisdocument aanvragen. U vraagt een identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak. Na een week kunt u uw identiteitskaart zonder afspraak ophalen. Houdt er wel rekening mee dat er een week tussen moeten zitten.

 • Kwijtschelding van de gemeente belastingen

  Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet of niet volledig te betalen. We toetsen uw inkomen en vermogen om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze kwijtschelding.

 • Identiteitskaart aanvragen voor kind(eren) onder de 12 jaar Dantumadiel

  Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Zij moeten zich kunnen legitimeren als ze naar het buitenland reizen. Dit geldt voor elk land van bestemming. Maar ook als zij zorg nodig hebben moeten ze een paspoort of identiteitskaart hebben. De leeftijd van het kind maakt niets uit. Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan. Dit geldt ook voor kinderen. Wel is er altijd toestemming nodig. Op deze pagina leest u er meer over.

 • Gezondheidsverklaring Dantumadiel

  Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Heeft u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? In deze gevallen heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR of u maakt een afspraak om het formulier bij de gemeente op te halen.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woont u in Nederland, hebt u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning type I of II in Nederland? U maakt hiervoor een afspraak.

 • Identiteitskaart aanvragen of vernieuwen

  U vraagt een identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak. Na een week kunt u uw identiteitskaart zonder afspraak ophalen. Houdt er wel rekening mee dat er een week tussen moeten zitten.