Zoekresultaat 1 - 10 van 25 resultaten

 • Melding brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen

  U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert, bijvoorbeeld een bruiloft of een kampeernacht, waar het volgende van toepassing is.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u iets bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom kappen? Een evenement organiseren of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het omgevingsloket van de Rijksoverheid. U mag ons ook bellen of uw vraag per e-mail stellen.

 • Gladheidsbestrijding

  De gemeente Drimmelen doet zo veel mogelijk om de gladheid te bestrijden. Hiervoor is een 'Gladheidsbestrijdingsplan' opgesteld.

 • Klachten

  Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

 • Straat tijdelijk afsluiten voor verbouwing of werkzaamheden - toestemming vragen

  Soms is het voor de veiligheid nodig de straat tijdelijk af te sluiten. Bijvoorbeeld als u beton gaat storten of als u met een hijskraan een dakkapel op uw woning plaatst. U vraagt hiervoor bij een Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM) aan. Dit is belangrijk zodat we onder andere hulpdiensten tijdig kunnen informeren over de afsluiting.

 • Handhaving kinderopvang

  Heeft u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of bent u gastouder dan wordt van u verwacht dat u zich houdt aan de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving.

 • Woo-verzoek indienen

  De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaar bestuur (Wob). De Wet open overheid zorgt ervoor dat meer overheidsinformatie openbaar is en dus toegankelijk voor de inwoner. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie.

 • Alcoholvergunning

  Wilt u bijvoorbeeld een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij starten of overnemen? En schenkt/verkoopt u daar alcoholische drank? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. U krijgt deze vergunning als u aan een aantal eisen voldoet.

 • Gemeentelijke belastingen

  De aanslag gemeentelijke belastingen krijgt u van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Dit is de belastingorganisatie die namens onze gemeente de gemeentelijke belastingen heft en int. Op de website van SVHW ziet u welke soorten belasting u betaalt en hoe u kwijtschelding aanvraagt en bezwaar maakt. Veel zaken kunt u zelf regelen via de digitale balie ‘Mijn SVHW’. U logt hiervoor in met uw DigiD. U kunt hier bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning en het taxatieverslag bekijken.

 • Monumenten

  Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie, bijvoorbeeld over een conceptverzoek, leest u verder op deze pagina. Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw pand.