Zoekresultaat 1 - 10 van 64 resultaten

 • Uittreksel Bewijs van Nederlanderschap

  Een uittreksel Bewijs van Nederlanderschap is een verklaring waaruit blijkt dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Je kunt het uittreksel nodig hebben voor het opmaken van een akte bij een notaris en het voeren van gerechtelijke procedures of voor functies in openbaar bestuur (bijvoorbeeld lidmaatschap van Eerste of Tweede kamer of Provinciale Staten), Alleen inwoners van Eindhoven kunnen een Bewijs van Nederlanderschap bij ons aanvragen. Gebruik hiervoor het online aanvraagformulier.

 • Milieuzone

  De milieuzone is ingesteld om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Sinds 1 januari 2022 is de toegang tot de milieuzone verder aangescherpt. De milieuzone is alleen nog toegankelijk voor vrachtauto’s, bussen en touringcars vanaf emissieklasse 6. Vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg met een emissieklasse 0, 1, 2, 3, 4 of 5 motor mogen de milieuzone niet in.Wil je weten wat de emissieklasse van jouw voertuig is? Kijk dan op het kentekenbewijs of op ovi.rdw.nl of milieuzones.nl/milieuzones-voertuig.Weet je niet zeker of je een ontheffing nodig hebt? Kijk dan eerst op de landelijke website van milieuzones en vul de kentekencontrole in. Heeft jouw voertuig een landelijke vrijstelling, dan hoef je geen speciale ontheffing voor de gemeente Eindhoven aan te vragen.

 • Leegstandvergunning

  Een leegstandvergunning maakt het voor jou als eigenaar mogelijk je leegstaande huis of gebouw tijdelijk te verhuren. Hierbij is een groot deel van de wettelijke huurbescherming niet van toepassing.Wil je woonruimte verhuren in een voor verkoop bestemde huurwoning? Je kunt een vergunning krijgen voor 2 jaar, waarna je 3 keer voor telkens 1 jaar verlenging kunt krijgen, tot een totaal van 5 jaar.  Wil je woonruimte verhuren in een voor verkoop bestemde woning? Je kunt een vergunning krijgen voor maximaal 5 jaar.Een leegstandvergunning vraag je aan met een landelijk formulier via de website van de Rijksoverheid.

 • Bezwaar tegen parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting)

  Vind je dat je ten onrechte een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting) hebt ontvangen? Dan kun je binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat online een bezwaar indienen tegen de naheffingsaanslag.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woon je in Eindhoven, maar heb je niet de Nederlandse nationaliteit en kun je van je eigen land geen paspoort krijgen? Dan kun je in bepaalde gevallen bij ons een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Met een vreemdelingenpaspoort kun je naar alle landen reizen, behalve het land van herkomst.

 • Mijn persoonsgegevens wijzigen

  Als inwoner van Nederland ben je volgens de wet verplicht om veranderingen in je persoonlijke situatie door te geven aan de gemeente waar je woont. Er zijn gegevens die je zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als je verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als er een familielid overlijdt.

 • Digitale belastingbalie

  Via de digitale belastingbalie kun je:jouw eigen gegevens bekijken en aanpassen;jouw belastingaanslag(en) betalen door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso, of met iDEAL;bezwaar maken tegen een belastingaanslag;kwijtschelding van betaling vragen. Om te kunnen inloggen bij de digitale belastingbalie heb je DigiD nodig. Bestaat je huishouden uit meerdere personen? Dan logt de persoon in die de aanslag op zijn of haar naam heeft. Ben je ondernemer? Gebruik dan je RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) + aanslagnummer.

 • Collecteren of werven

  Collecteren:Meld je collecte of vraag een vergunning hiervoor aan via het online formulier.Werven:Het werven van leden of donateurs doe je via het online formulier voor donateurs-of klantenwerving. Wil je collecteren of werven in een bepaalde week? Stuur dan een e-mail naar apv@eindhoven.nl. Na ontvangst van je e-mail nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 

 • Klein kansspel melden en verantwoorden

  Wanneer je als vereniging een klein kansspel wilt organiseren, meld je dat bij ons. Er is sprake van een kansspel als een deelnemer geen (overwegende) invloed kan uitoefenen op de uitslag. Het lot bepaalt dus wie een prijs wint. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn kienen, bingo, het vogelpiekspel en het rad van avontuur.Je meldt het kansspel 14 dagen van tevoren. Binnen 14 dagen na afloop stuur je ter verantwoording de eindafrekening op.

 • Conceptverzoek

  Wil je gaan (ver)bouwen en ben je op zoek naar meer informatie? Op het Omgevingsloket vind je het omgevingsplan voor Eindhoven. Hierin is onder meer vastgelegd wat wel en niet mag op een bepaald adres.Op het Omgevingsloket kun je een vergunningencheck doen om te kijken of je een vergunning nodig hebt. De aanvraag kun je in dat geval ook direct hier indienen. Regels rondom verbouwen kunnen complex zijn. Het is aan te raden om  een adviesbureau, aannemer of architect in te schakelen. Je kunt daarnaast ook een conceptverzoek indienen bij de gemeente. Een aanvraag conceptverzoek doe je om een plan te laten toetsen op haalbaarheid.Heb je een vraag over een ontwikkeling van acht of meer woningen of het wijzigen van bijvoorbeeld de functie bedrijf/horeca naar wonen? Dan kun je een plan indienen via Intake nieuwe bouwinitiatieven.