Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Collecteren of werven

  Collecteren:Meld je collecte of vraag een vergunning hiervoor aan via het online formulier.Werven:Het werven van leden of donateurs doe je via het online formulier voor donateurs-of klantenwerving. Wil je collecteren of werven in een bepaalde week? Stuur dan een e-mail naar apv@eindhoven.nl. Na ontvangst van je e-mail nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 

 • Klein kansspel melden en verantwoorden

  Wanneer je als vereniging een klein kansspel wilt organiseren, meld je dat bij ons. Er is sprake van een kansspel als een deelnemer geen (overwegende) invloed kan uitoefenen op de uitslag. Het lot bepaalt dus wie een prijs wint. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn kienen, bingo, het vogelpiekspel en het rad van avontuur.Je meldt het kansspel 14 dagen van tevoren. Binnen 14 dagen na afloop stuur je ter verantwoording de eindafrekening op.

 • Ontheffing schenken zwak- alcoholhoudende dranken

  Wanneer je tijdens een evenement op openbaar terrein, bijvoorbeeld een weg, zwak- alcoholhoudende drank wilt schenken, heb je een ontheffing nodig. Vraag de ontheffing tenminste 4 weken voor het evenement bij ons aan.

 • Tijdelijk gebruik openbare ruimte

  Wil je tijdelijk een object in de openbare ruimte plaatsen, zoals bijvoorbeeld een container (langer dan 5 dagen), bouwkeet, (rol)steiger, hoogwerker of mobiele kraan? Dan heb je een vergunning 'tijdelijk gebruik openbare ruimte' nodig. Kleinere projecten kunnen in aanmerking komen voor een zogenaamde 'flitsvergunning'. Dit is een vergunning die, als je de aanvraag vóór donderdagmiddag 12.00 uur hebt ingediend, dezelfde week nog wordt behandeld en eventueel verleend.

 • Vrijstelling overschrijding geluidsnorm aanvragen

  Organiseer je als organisatie of bedrijf een festiviteit op je eigen terrein en verwacht je dat het geluid te hard is volgens de voorschriften? Vraag dan minimaal 2 weken van tevoren vrijstelling aan door een kennisgeving incidentele festiviteit te doen.

 • Evenementenvergunning aanvragen

  Ben je door Eindhoven247 naar ons gestuurd? Dan kun je een evenementenvergunning aanvragen.

 • Loterij organiseren

  Wil je als vereniging een loterij organiseren waaraan publiek deelneemt? Vraag dan een loterijvergunning aan. Je krijgt alleen een vergunning als de opbrengsten van de loterij voor minimaal 40% worden besteed aan een goed doel. Voorbeelden hiervan zijn:Het kopen van nieuwe muziekinstrumenten door een muziekvereniging;De renovatie van het dak van een kerkgebouw.

 • Ontheffing schenktijden vereniging of stichting

  Verenigingen en stichtingen mogen alleen binnen bepaalde tijden alcoholische drank schenken. Dit zijn de zogenoemde schenktijden. Wil je buiten deze tijden toch alcoholische drank schenken? Vraag dan een ontheffing aan. Afhankelijk van het soort vereniging of stichting dat je bent, kun je jaarlijks maximaal 6 of 12 keer een ontheffing krijgen.

 • Standplaats voor promotie

  Wil je een product of dienst promoten (gratis weggeven of aanprijzen)? Vraag online een promotiestandplaats aan als je op een vaste plek wilt gaan staan. Samplen en flyeren (promoten terwijl je je verplaatst, bijvoorbeeld in het centrum of van deur tot deur) hoef je niet te melden.Wil je met een foodtruck in Eindhoven gaan staan? Let dan op het volgende:Het is niet meer mogelijk om zonder vergunning een standplaats in te nemen. Vanwege het groeiende aantal foodtrucks en ontvangen klachten is het tot nu toe gehanteerde gedoogbeleid gestopt. Het standplaatsenbeleid wordt momenteel herzien waarbij vaste (tijdelijke) standplaatsen plaats zullen maken voor flexibele standplaatsen. Dit biedt meer ruimte voor foodtrucks. Vooruitlopend op dit beleid worden geen standplaatsvergunningen meer verleend. Een mogelijkheid kan zijn om een standplaats/vergunning aan te vragen op één van de weekmarkten. Zie de informatie onder Standplaats weekmarkt.Op illegaal ingenomen standplaatsen wordt gehandhaafd.

 • Alcoholwetvergunning

  De alcoholwetvergunning is bedoeld voor horecabedrijven die tegen betaling alcoholhoudende drank schenken (voor gebruik ter plaatse) zoals een restaurant, café of een paracommercieel horecabedrijf zoals een sportkantine of verenigingsgebouw. De alcoholwetvergunning is ook bedoeld voor slijtersbedrijven die alcoholhoudende drank verstrekken (in gesloten verpakking) voor gebruik elders dan ter plaatse.