Zoekresultaat 1 - 10 van 43 resultaten

 • Onroerendezaakbelasting betalen

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorgebouwen en garageboxen. Bij een bedrijfspand betaalt ook de gebruiker van het gebouw onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Heeft u halverwege het jaar een nieuwe woning gekocht? Dan betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak.

 • Grafsteen plaatsen

  Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig. Voor het wijzigen van een grafsteen dient u een melding door te geven. Aanvraag vergunning plaatsen of wijzigen grafsteen.

 • Terrasvergunning aanvragen

  Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.  Aanvraag terrasvergunning U dient in te loggen met E-herkenning.

 • Kinderombudsman

  Alle kinderen hebben rechten. Bijvoorbeeld het recht op bescherming tegen verwaarlozing of mishandeling. Of het recht op goed onderwijs en vrije meningsuiting. Vindt u dat een organisatie de kinderrechten niet nakomt? Neem dan contact op met de Kinderombudsman. De Kinderombudsman controleert of overheidsinstellingen en bijvoorbeeld scholen, de jeugdzorg en zorginstellingen kinderen goed behandelen. De Kinderombudsman is er speciaal voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

 • Opnieuw inschrijven in Nederland

  Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist en u vroeger in Nederland woonde, moet u zich opnieuw inschrijven in een gemeente. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland vertrokken? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven. U doet dan een ‘eerste inschrijving’.

 • Burgerinitiatief inbrengen

  U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. Het moet een onderwerp zijn waar de gemeente een besluit over mag nemen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk het onderwerp belangrijk vinden. Voorbeelden zijn: de bouw van een jeugdhonk; het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen; het opzetten van een nieuw museum; een pand de monumentenstatus geven.

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

  Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis. Wilt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Formulier Gehandicaptenparkeerplaats

 • Trouwambtenaar voor 1 dag

  U kunt ook uw huwelijk of de registratie van uw partnerschap laten voltrekken door een éénmalig aan te wijzen trouwambtenaar. Het is mogelijk een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag aan te wijzen. De aan te wijzen BABS moet al wel (Buitengewoon) Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in een andere gemeente zijn en als zodanig zijn beëdigd. Verzoek aanwijzing buitengewoon ambtenaar  (pdf,110 kb)

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit heet een eerste inschrijving. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. Maak uw afspraak

 • Geld inzamelen

  Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op: het doel van de inzameling uw organisatie het gewenste tijdstip Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Aanvraag collectevergunning