Zoekresultaat 1 - 10 van 40 resultaten

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart kost € 75,80 en is 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar kost een identiteitskaart € 40,90. Deze identiteitskaart is 5 jaar geldig. Voor een aanvraag met spoed betaal je € 57,05 extra. Een identiteitskaart is meestal na 5 werkdagen klaar. Een spoedaanvraag is binnen 1 werkdag klaar, als je de kaart voor 14.00 uur aanvraagt. Afspraak maken aanvragen identiteitskaart Afspraak maken ophalen identiteitskaart Drukte verwacht rond aanvragen ID-kaarten en paspoorten in 2024 In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten en paspoorten. Vanaf 9 maart 2014 zijn deze documenten 10 jaar geldig voor inwoners van 18 jaar en ouder. Wij verwachten daarom dat er in 2024 veel nieuwe aanvragen worden gedaan. Maak op tijd een afspraak Houd de verloopdatum van jouw documenten goed in de gaten. Een nieuw reisdocument kun je op afspraak aanvragen in het stadhuis. Dit kun je een aantal dagen van tevoren inplannen. Zo weet je zeker dat je terecht kunt voordat jouw huidige document verloopt. Juiste pasfoto Om lange wachttijden te voorkomen vragen wij je om op tijd op de afspraak te komen. Zorg dat je vóór de afspraak de (juiste) pasfoto’s hebt en jouw (oude) reisdocumenten meeneemt. Na vijf werkdagen kun je het nieuwe reisdocument ophalen.

 • Subsidie aanvragen

  Wij ondersteunen graag lokale initiatieven en projecten die bijdragen aan de bloei en ontwikkeling van onze gemeenschap. Wij dragen soms financieel bij aan vrijwilligers- en professionele organisaties voor de uitvoering van haar beleid. Je kunt online een aanvraag indienen. Doe de aanvraag in de periode van 1 april tot 1 juni.

 • Nederlandse nationaliteit via optieprocedure

  Als vreemdeling kun je Nederlander worden. Er zijn 2 manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: via optie of via naturalisatie.

 • Bewijs van in leven zijn

  Geef aan waarom je het uittreksel nodig hebt. Heb je het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Je ontvangt dan een uittreksel persoonsgegevens (uittreksel basisregistratie personen). Heb je het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heb je een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een zogenaamde (internationale) ‘attestatie de vita’.

 • Paspoort

  Een paspoort kost € 83,85 en is 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar kost een paspoort € 63,40. Dit paspoort is 5 jaar geldig. Voor een aanvraag met spoed betaal je € 57,05 extra. Een paspoort is meestal na 5 werkdagen klaar. Een spoedaanvraag is binnen 1 werkdag klaar, als je het paspoort voor 14.00 uur aanvraagt. Afspraak maken aanvragen paspoort Afspraak maken ophalen paspoort Drukte verwacht rond aanvragen ID-kaarten en paspoorten in 2024 In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten en paspoorten. Vanaf 9 maart 2014 zijn deze documenten 10 jaar geldig voor inwoners van 18 jaar en ouder. Wij verwachten daarom dat er in 2024 veel nieuwe aanvragen worden gedaan. Maak op tijd een afspraak Houd de verloopdatum van jouw documenten goed in de gaten. Een nieuw reisdocument kun je op afspraak aanvragen in het stadhuis. Dit kun je een aantal dagen van tevoren inplannen. Zo weet je zeker dat je terecht kunt voordat jouw huidige document verloopt. Juiste pasfoto Om lange wachttijden te voorkomen vragen wij je om op tijd op de afspraak te komen. Zorg dat je vóór de afspraak de (juiste) pasfoto’s hebt en jouw (oude) reisdocumenten meeneemt. Na vijf werkdagen kun je het nieuwe reisdocument ophalen.

 • Asbest verwijderen

  Wil je asbest verwijderen? Kijk dan eerst op het Omgevingsloket of je een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

 • Rioolontstopping

  Wat te doen bij een verstopping van het riool? Bij een verstopping van het riool kun je het erfafscheidingsputje opgraven. De gegevens over de ligging van het erfafscheidingsputje kun je bij ons opvragen (038) 443 16 16. Is het putje leeg en zit de verstopping op eigen grond? Dan moet je zelf zorgen dat de verstopping wordt verholpen. De kosten zijn voor eigen rekening. Is het putje vol en zit de verstopping in het gemeentelijke deel? Schakel ons dan in. Wij verhelpen dan de verstopping. Je ontvangt een vergoeding van €100. Kies je ervoor om het opgraven van het erfafscheidingsputje door derden te laten uitvoeren. En blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk deel zit? Dan moet je ons ook inschakelen. Wij verhelpen dan de verstopping. Je ontvangt ook in dit geval een vergoeding van €100. Kies je ervoor om het opgraven door ons te laten uitvoeren? Dan vragen we je om akkoord te gaan met de voorwaarde dat wij €100 in rekening brengen. Zit de  verstopping op het gemeentelijke deel? Dan worden geen kosten in rekening gebracht. Je hebt dan ook geen recht op de vergoeding van €100. Melding maken van een rioolontstopping Bijlage We zouden graag bewijs ontvangen van de verstopping in het gemeentelijke rioleringsdeel. Dit kan bijvoorbeeld een foto zijn van een vol erfscheidingsput of een inspectierapport van een externe partij. Je kunt dit eenvoudig als bijlage toevoegen wanneer je online een melding aan ons doorgeeft.    

 • Kabels en leidingen leggen

  Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond heb je een vergunning of toestemming nodig van de gemeente.

 • Inzage bouwtekeningen en bouwplannen

  Je kunt bouwplannen en bouwtekeningen bij ons opvragen en inkijken. Je kunt de plannen en tekeningen van bestaande en nieuwe bouwwerken inzien. Je kunt informatie opvragen over: aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen; bouwtekeningen (de tekeningen die horen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen); de plaats van het bouwwerk; informatie over de bouwwerkzaamheden. Je kunt online een afspraak met ons maken. Afspraak maken

 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit

  Soms wil je bewijzen dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Bijvoorbeeld als je naar het buitenland verhuist, gaat trouwen of solliciteert op een functie in het openbaar bestuur. Je hebt dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Je kunt het bewijs online aanvragen met DigiD.