Zoekresultaat 1 - 10 van 82 resultaten

 • Emigreren

  Als u voor meer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt, moet u dat aan ons doorgeven U kunt uw emigratie maximaal 5 dagen voor uw vertrek aan de gemeente doorgeven Maak hiervoor een afspraak met team Burgerzaken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak

 • Bedrijf vestigen of veranderen

  Ga naar de website van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) Vul de vragen in van de Activiteitenbesluit Internet Module Bepaal of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig heeft Doe een melding via de Activiteitenbesluit Internet Module, of, Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket Online

 • Legalisatie handtekening

  Soms moet een handtekening gelegaliseerd worden. De gemeente controleert dan of een handtekening van u is.  Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd. Bijvoorbeeld als u garant staat voor familie of vrienden uit het buitenland, die Nederland willen bezoeken (aanvraag toeristenvisum). Ook als u ergens uw toestemming voor geeft, kan legalisatie nodig zijn. U zet in het bijzijn van de ambtenaar uw handtekening op het document of formulier. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw legitimatiebewijs. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier. Maak een afspraak met de gemeente Neem uw identiteitsbewijs mee Onderteken een document onder toezicht van een ambtenaar

 • Afval, grof tuinafval

  Grof tuinafval is: snoeiafval en stammetjes die niet in de GFT-container kunnen U kunt dit brengen naar de Milieustraat (in de herfst staan er bladkorven in de wijken) Druk bij de milieustraat? Ga dan niet lang in de rij staan, maar spaar het op U mag geen grond of aarde uit de tuin inleveren bij de milieustraat. Potgrond of ongebruikte tuinaarde mag wel. Tuinvuil mag max. een m3 gestort worden per dag Gras mag u in kleine hoeveelheden inleveren, maar niet per m3 Zorg dat het tuinvuil schoon is van plastic etc. Gebruikt u de GFT-bak? Knip het fijn zodat de deksel dicht kan

 • Tweede- of zakenpaspoort aanvragen

  U kunt een tweede paspoort aanvragen (naast uw gewone paspoort) wanneer u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar een visum voor verplicht is, of als u reist naar landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. U moet bij de aanvraag voor een tweede paspoort altijd bewijsstukken kunnen laten zien. Het tweede paspoort is 2 jaar geldig. Een zakenpaspoort is een gewoon paspoort, maar heeft extra bladzijden. Zo is er meer ruimte voor visa en douanestempels. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook nog een normaal paspoort aanvragen.

 • Oplaadpunten elektrische auto

  De gemeente Hillegom wil elektrisch rijden bevorderen. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende laadmogelijkheden zijn. Wie op eigen terrein kan parkeren kan vaak voor eigen gebruik een laadpunt realiseren, maar wanneer een auto alleen in de openbare ruimte geparkeerd kan worden is het belangrijk dat er voldoende openbare laadpalen beschikbaar zijn. Reacties op plankaart laadpalen Ter voorbereiding op het plaatsen van nieuwe laadpunten, is er een concept plankaart gemaakt.Tot en met 14 augustus 2022 hebben wij reacties van inwoners opgevraagd en verzameld. Deze reacties worden meegenomen in de vaststelling van de locaties op de plankaart. De gemeente gaat niet alle nieuwe laadpalen in een keer laten plaatsen. Na vaststelling van de plankaart door het college wordt een verkeersbesluit genomen voor plaatsing van een laadpaal. In de komende jaren worden jaarlijks verkeersbesluiten genomen voor de plaatsing van aanvullende nieuwe palen op de vast te stellen locaties. Veelgestelde vragen Welke partij plaatst een openbare laadpaal? Laadpalen worden niet door de gemeente Hillegom zelf geplaatst. Plaatsing hiervan, beheer en exploitatie van laadpalen wordt ondernomen door laadexploitanten. Tot 1 januari 2022 nam Allego als laadexploitant aanvragen voor het plaatsen van laadpalen in behandeling. Deze exploitant neemt geen nieuwe aanvragen meer aan. De gemeente Hillegom is in gesprek met andere mogelijke laadexploitanten. Wanneer nieuwe aanvragen mogelijk zijn, zal dit worden gecommuniceerd. Een bericht hierover zal in elk geval op deze pagina worden gepubliceerd.  Is het mogelijk om zelf de locatie van een openbare laadpaal te kiezen? Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer u een openbare laadpaal aanvraagt bij een aanbieder die zich committeert aan onze beleidsregels en procedures, kan deze enkel een laadpaal plaatsen op de vastgestelde locaties. Mag ik een eigen laadpaal plaatsen? Op eigen terrein mag u een laadpaal plaatsen voor eigen gebruik, Hier heeft u geen vergunning voor nodig. U mag geen eigen laadmogelijkheid plaatsen in de openbare ruimte. Mag ik een verlengkabel neerleggen naar mijn voertuig op een openbare parkeerplaats, vanaf mijn eigen huis of eigen terrein? Een verlengde private aansluiting (VPA) is niet toegestaan. Ook niet wanneer er een afdekmat, kabelgoot of dergelijke wordt gebruikt. Mag een openbare laadpaal door iedereen gebruikt worden? Een openbare laadpaal mag gebruikt worden door een ieder die daar met een voertuig (auto/motor) wil laden. Zowel particuliere als zakelijke voertuigen, zoals bestelbussen of taxi’s, mogen aan de laadpaal staan. Parkeren op deze plaatsen is dan enkel toegestaan tijdens het laden van het voertuig. Als een laadpaal in een parkeerschijfzone (blauwe zone) staat, geldt dan ook de maximale tijdsduur? In een parkeerschijfzone geldt een maximale parkeerduur, ook voor parkeerplaatsen bij een laadpaal. Gebruik van de parkeerschijf is verplicht, ook bij het opladen van elektrische voertuigen.

 • Paspoort

  Aanvragen op afspraak Na 5 werkdagen afhalen Betalen bij aanvragen, bij voorkeur met pin Een recente, goed lijkende foto die niet ouder is dan 6 maanden meenemen (de fotograaf kent de vereisten voor een pasfoto) Al uw identiteitsbewijzen en paspoorten meenemen bij de aanvraag (ook als ze niet meer geldig zijn) Schriftelijke toestemming nodig voor kinderen tot 18 jaar (zie voorwaarden) Paspoort boven de 18 jaar is 10 jaar geldig Paspoort onder de 18 jaar is 5 jaar geldig Let op: iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en afhalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen.  Haal het paspoort binnen 3 maanden na uw aanvraag op. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen. Wilt u na deze 3 maanden toch een reisdocument? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.

 • Loterij organiseren

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig Voor het organiseren van een bingo moet u een melding doen

 • Inburgeren

  Sinds 1 januari 2013 zijn gemeenten niet meer verantwoordelijk voor inburgering Neem contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 • Honden

  Binnen de bebouwde kom moeten alle honden aan de lijn (uitgezonderd de losloopplaatsen). De gemeente heeft plaatsen aangewezen waar honden los mogen lopen. Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen, tenzij anders aangegeven. Honden zijn verboden bij kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides en dergelijke. U bent verplicht overal de poep van uw hond op te ruimen (ook op losloopplaatsen). Hondenpoepzakjes kunt u ophalen bij de gemeente. In de gemeente Hillegom betaalt u geen hondenbelasting. Plekken waar uw hond los mag lopen De gemeente heeft verschillende plekken binnen de bebouwde kom aangewezen waar uw hond los mag lopen. Bij deze plekken staan speciale borden. grasveld Horst ten Daallaan groenstrook Vosselaan tussen Trompenburg en Weerlaan dijk langs de Ringvaart tussen Leeghwater en Weerlanervaart dijk langs de Ringvaart tussen Hillegommerbrug en gemaal en van gemaal tot Vosselaan Beltpark, behalve de speelplekken voor de jeugd dijk achter Jacqueline van der Waalsheem, ingang naats nummer 81 groenstrook Singel groenstrook Vincent van Goghsingel tussen weg en water aan de westkant groenstrook langs sportpark Zanderij tussen de brug vanaf de Wilhelminalaan en de brug aan Van den Endelaan (achter het Fioretti college) grasveld bij Hertenkamp naast skicentrum Meld overlast bij de gemeente Zijn de prullenbakken voor hondenpoep vol? Heeft u overlast van loslopende honden of hondenpoep? Maak hiervan een melding via Fixi. Boete bij niet nakomen opruim- en aanlijnplicht Het is overal verplicht hondenpoep op te ruimen. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) controleren regelmatig of dit gebeurt. Laat u uw hond uit of loslopen op een plek waar dit niet mag? Of ruimt u de poep van uw hond niet op? Dan kunt u een boete krijgen. Heeft u een handicap en heeft u een geleidehond? Dan geldt de opruimplicht niet. Bij een overtreding wordt eerst een waarschuwing gegeven. Als de dezelfde overtreding zich herhaalt, wordt er een proces verbaal opgemaakt. De boete voor het niet opruimen van hondenpoep is € 140,-. De boete voor het los laten lopen van een hond binnen de bebouwde kom bedraagt € 95,-. De boete voor honden die aanwezig zijn op plaatsen waar dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld een kinderspeelplaats is € 140,-.