Zoekresultaat 1 - 10 van 214 resultaten

 • Naamgebruik

  Plan een afspraak Digitaal regelen Naamgebruik online aanpassen Op afspraak Maak een afspraak; Neem een geldig(e) paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee. Schriftelijke aanvraag Stuur het aanvraagformulier (pdf, 87 kB) met een kopie van uw legitimatiebewijs aan de: Gemeente IJsselstein Afdeling Klantcontactcentrum Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Meer weten Uw naamgebruik heeft te maken met de manier waarop de overheid en andere organisaties met u communiceren. Het heeft geen directe invloed op officiële documenten, zoals uittreksels.

 • Aangifte overlijden

  Plan een afspraak Meenemen Neem de volgende documenten mee: Geldig(e) paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van de aangever. Verklaring van overlijden, afgegeven door de arts of lijkschouwer. Bevestiging van overlijden van de uitvaartondernemer, met datum en plaats van de begrafenis/crematie. Trouwboekje, indien van toepassing. B-verklaring met de doodsoorzaak van de overledene – voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Overlijden in het buitenland U heeft een (gelegaliseerde) overlijdensakte uit de plaats van overlijden nodig. U doet aangifte in uw woongemeente. Lees meer over overlijden in het buitenland en op de website van de Rijksoverheid. Voorbeeld: u bent samen met uw vriendin op vakantie in Barcelona. U woont in Utrecht, uw vriendin komt uit Deventer. Uw vriendin komt te overlijden. U vraagt een overlijdensakte aan in Barcelona (plaats van overlijden). U doet aangifte in uw woongemeente (Utrecht). Kosten Aangifte doen van overlijden is gratis. De kosten voor een akte van overlijden zijn € 15,70. Hulp nodig? Kunt u de tekst niet lezen of begrijpt u de informatie (in het document) niet? Neem contact met ons op. Bel 14 030 of stuur ons een bericht. Contactformulier

 • Omgevingswet

  We helpen u zo goed mogelijk op weg met onderstaande informatie. Als u iets niet kunt vinden of iets onduidelijk vindt, neemt u dan contact met ons op. Wat betekent de Omgevingswet voor u? U heeft vanaf 1 januari 2024 met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen of als u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan online in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Het is goed om te weten dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken, voordat zij een vergunning aanvragen. Tot 1 januari 2024 Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de huidige wetgeving. Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Neem dan contact op met het team Ruimte & Projecten via info@ijsselstein.nl of telefonisch via 14 030. Wat verandert er na 1 januari 2024? De belangrijkste veranderingen ten opzichte van nu zijn: In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het Rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven. De bestemmingsplannen zijn per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek gerealiseerd mag worden. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid. Voor veel vergunningen geldt vanaf 1 januari dat de gemeente in 8 weken een besluit moet nemen over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer uw vergunningsaanvraag ingewikkeld is, kan een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen. Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie. Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen of verbouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger (een controleur) moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Tot 1 januari 2024 is dat een taak van de gemeente. Participatie Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningsaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren. Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het vaak een beter plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen. Het is altijd goed om de omgeving te betrekken bij uw plan. In bepaalde gevallen stelt de gemeente dit verplicht en wordt uw vergunningsaanvraag hier ook op beoordeeld. De Handreiking omgevingsdialoog (pdf, 193 kB) van de gemeente IJsselstein helpt u om de omgeving bij uw plan te betrekken. Bij het Informatiepunt Leefomgeving vindt u een handige participatiegids met tips, trucs en tools, zoals handreikingen en werkvormen. Tot 1 januari 2024 Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat volgens de huidige wetgeving. U moet dan wel zorgen dat u alle stukken op tijd inlevert. Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Neemt u dan contact op met het Team Ruimte en Projecten via telefoonnummer 14 030. Onduidelijk? Dit is best veel informatie. We hebben ons best gedaan om het eenvoudig op te schrijven. Toch staan er misschien nog een paar lastige woorden in. We kunnen het u ook aan de telefoon uitleggen. Bel dan met het Team Ruimte en Projecten van de gemeente via 14 030. We helpen graag!

 • Leefbaarheid IJsselveld-Oost

  Dit gaan we binnenkort doen IJsselveld-Oost is een fijne wijk om te wonen. Maar sommige dingen kunnen nog beter, zoals afval, veiligheid en wonen. Wat kunnen we daar samen aan doen? Daarover hebben we met wijkbewoners gepraat. We weten nu wat we het komend half jaar gaan doen. Elke derde dinsdag van de maand een spreekuur in Studio 10 Heeft u een goed idee voor de wijk, wilt u iets organiseren of maakt u zich zorgen? Kom dan naar het wijkspreekuur in Studio 10 (Televisiebaan 143, 3402 VD Ijsselstein). Daar kunt u het bespreken met de gemeente, Cazas, Pulse of de wijkagent. Elke derde dinsdag van de maand van 19:00-20:00 uur is er een spreekuur. U kunt gewoon binnenlopen, maar u mag ook een afspraak maken. Dat kan telefonisch via 14 030 of via e-mail op info@ijsselstein.nl. Geef dan aan dat het om het Wijkspreekuur IJsselveld-Oost gaat. Overlast van afval aanpakken Mensen zetten afval naast de containers of gooien het gewoon op straat. Daar hebben veel buurtbewoners veel last van. De gemeente ruimt het afval nu vaker op. Maar dat is niet genoeg. Daarom gaan we samen met bewoners een campagne bedenken om dat vervelende afvalgedrag tegen te gaan. Nog meer te doen in Studio 10 Studio 10 is dé ontmoetingsplek in de buurt. Taallessen, gamen, een voorleesclub: er is veel te doen. We willen van Studio 10 nóg meer de huiskamer van de buurt maken. Met activiteiten begeleid door Pulse en van bewoners, voor bewoners. Ook gaan we de buitenkant opknappen en beter laten zien wat er te doen is in Studio 10. Ruimtevaartbaan veiliger in het verkeer Auto’s rijden te vaak te hard op de Ruimtevaartbaan. En veel mensen vinden de inrit naar de Lanceerplaats onveilig. Dat gaan we aanpakken. En tegelijk maken we de omgeving groener. De plannen bespreken we met de mensen in de directe buurt. Meer activiteiten voor jongeren Samen met jongeren tussen 12 en 18 jaar gaan we meer activiteiten bedenken. We zijn met jongeren uit de buurt in gesprek over activiteiten we op kunnen zetten om nog meer jongeren te bereiken. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in de buurt mee kan doen. Meer bewegen in de wijk We maken een extra buitenplek om alleen of in een groepje te sporten. Dat doen we naast het Cruyff Court. Daar komt een Urban Sports voorziening waar iedereen zich kan uitleven. Dit blijven we doen Dit gaan we ook nog doen

 • Duurzame energie opwekken

  We gebruiken hiervoor in de eerste plaats zonnepanelen op daken. Als u meer wilt weten over het plaatsen van zonnepanelen op uw dak, kunt u kijken op jouwhuisslimmer.nl/ijsselstein of Milieucentraal. Met zonnepanelen op daken kunnen we een groot deel van onze elektriciteit opwekken. De overheid werkt ook hard aan windturbines op zee. Maar om ervoor te zorgen dat IJsselstein in 2050 net zoveel schone of groene energie opwekt als het gebruikt, hebben we ook zonnevelden en/of windturbines op land nodig. In IJsselstein zijn we aan het onderzoeken waar en hoe we hier ruimte voor kunnen bieden. Zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines In 2020 en 2021 hebben we uitgebreid gesproken met inwoners over zonnevelden en windturbines. Op basis van deze gesprekken heeft de gemeenteraad een aantal zoekgebieden aangewezen, waaronder: De A2-zone (ten zuiden van IJsselstein): zoekgebied wind Noordoostelijk buitengebied (rond de Hollandsche IJssel): zoekgebied zon Op zoek naar mogelijkheden in zoekgebieden In 2024 en 2025 gaan we op verzoek van de gemeenteraad op zoek naar de mogelijkheden om in de 2 hierboven genoemde zoekgebieden zon en wind op te wekken. Doen we dit met zonnevelden, windturbines of allebei? En waar dan? Daarover wil de gemeente graag de mening van inwoners weten. Hoe meedenken Wij organiseren 3 manieren waarop (een afvaardiging van) inwoners kunnen meedenken over de keuzes rond zonnevelden en windturbines. We nodigen het inwonerpanel uit om diens mening te geven via een vragenlijst. Er wordt een adviesgroep opgericht die doorpraat over de keuzes die we moeten maken. De adviesgroep bestaat uit een kleine vertegenwoordiging van bewoners en (belangen)organisaties. Tot slot organiseren we in 2024 drie inloopbijeenkomsten waarbij alle inwoners en ook de inwoners van Nieuwegein, Lopikerkapel en Vianen welkom zijn. Dit is omdat 1 van de zoekgebieden aan de rand van de gemeente ligt. Deelname aan de vragenlijst en adviesgroep vindt plaats op uitnodiging. De inloopbijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats op de onderstaande momenten. Aankomende meedenkmomenten 13 Maart 2024: 1e inwonerbijeenkomst. Tussen 19.00 en 21.00 uur kun je op elk moment binnenlopen in de Overtoomzaal van het Fulcotheater aan de Overtoom 3 in IJsselstein. Omdat 1 van de zoekgebieden aan de rand van de gemeente ligt, zijn ook inwoners van Nieuwegein, Lopikerkapel en Vianen van harte welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.ijsselstein.nl/zon-en-wind. Want als er veel belangstelling is organiseren we een 2e bijeenkomst. September 2024: 2e inwonerbijeenkomst. Meer info volgt later. December 2024: 3e inwonerbijeenkomst. Meer info volgt later. Wat gebeurt er met uw mening? Na de bijeenkomst is het aan de gemeente IJsselstein om de voors en tegens op een rijtje te zetten. Die gebruiken we om de 2 zoekgebieden verder uit te werken. Dan leggen we rond de zomer van 2024 1 of meer scenario’s voor aan de IJsselsteinse raad. Want die beslist uiteindelijk waar en onder welke voorwaarden er windturbines en/of zonnevelden komen. In het najaar is een volgende open bijeenkomst. Een groep van inwoners en belangenorganisaties (zie alinea hoe meedenken) helpt de gemeente op een paar momenten bij de uitwerking.

 • Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

  Als u iemand wil voordragen, dient u een aanvraag in bij de burgemeester. IJsselstein is trots op haar inwoners die bereid zijn een stapje extra te doen, mensen die bovenmatige inspanningen leveren ten behoeve van de samenleving. Om deze trots te tonen kunnen we inwoners voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Elk jaar worden een werkdag voor 27 april, Koningsdag, in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt: de ‘lintjesregen’ of ‘Algemene Gelegenheid’. Hoe werkt het Neem telefonisch contact op met het kabinet van de burgemeester via 14 030. U hoort in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. U krijgt meer informatie over de procedure en benodigde gegevens. Een aanvraag voor de Lintjesregen 2025 (Algemene Gelegenheid) moet uiterlijk 1 juli 2024 bij ons binnen zijn. Meerdere personen toetsen de aanvraag en de procedure neemt een lange tijd in beslag. Een aanvraag bij Bijzondere Gelegenheid* (tussentijdse uitreiking) moet zes maanden voor de beoogde datum van uitreiking zijn ingediend. De gemeente toetst alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk. De burgemeester brengt advies uit over het voorstel. Is dit advies positief? U krijgt een suggestie voor de soort en hoogte van de onderscheiding. Vervolgens oordeelt de Commissaris van de Koning. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Beslist de minister positief? De Koninklijke onderscheiding wordt bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert de aanvrager over de uitkomst van het voorstel. * Een Koninklijke onderscheiding uitreiken bij Bijzondere Gelegenheid kan als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de verdiensten waarvoor iemand wordt voorgedragen en de speciale datum van uitreiking. Of als er sprake is van beëindiging van activiteiten. Voorbeelden zijn een jubileum bij een vereniging of organisatie of het beëindigen van een belangrijke bestuursfunctie. Meer weten Voor de behandeling van het voorstel brengen we geen kosten in rekening. Informatie over iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding op lintjes.nl Informatie over Koninklijke onderscheidingen Voor vragen neem contact op met de gemeente via 14 030.

 • College

  Wethouders worden benoemd door de raad. Er zijn op dit moment 4 wethouders. De leden van het college hebben onderling de taken verdeeld. Die verschillende taken noemen we portefeuilles. De burgemeester is voorzitter van het college. De secretaris is de adviseur en ondersteuner van het college en de burgemeester. Een wethouder kan de burgemeester vervangen bij ziekte of afwezigheid. Een wethouder die dat doet noemen we loco-burgemeester. Het college wijst die aan.

 • Winkelcentrum De Clinckhoeff

  Wat? Het plan is om winkelcentrum De Clinckhoeff klaar te maken voor de toekomst. Door de binnen- en buitenkant van het winkelcentrum te vernieuwen en de indeling van het winkelcentrum te veranderen. Er wordt overwogen om de Jumbo te verplaatsen en uit te breiden. Als het plan wordt uitgevoerd, komen er een extra supermarkt, ongeveer 70 appartementen en extra parkeerplaatsen. Bovendien wordt overwogen om de Schakelflat Libra te slopen. Het idee is om de vierkante meters van de Jumbo aan de Televisiebaan te verplaatsen naar de Clinckhoeff, waardoor de nieuwe Jumbo groter zou worden. Het gebouw aan de Televisiebaan wordt dan gesloopt. De vrijgekomen grond zou samen met het stuk grond van de oude Jenaplanschool kunnen worden gebruikt voor de nieuwbouw van ongeveer 35 koopwoningen met tuin. Waarom? De Clinckhoeff is gebouwd in de jaren '70 en verouderd. Het overdekte winkelcentrum is belangrijk voor de wijk IJsselveld. Veel buurtbewoners doen hier hun dagelijkse boodschappen. Het winkelcentrum biedt ook een sociale rol: veel mensen ontmoeten elkaar voor een gezellig praatje. Vernieuwing van De Clinckhoeff komt de wijk economisch ten goede. Hoe? Projectontwikkelaar Rialto IJsselstein B.V. heeft afspraken gemaakt met de Collectieve Vereniging van Eigenaren winkelcentrum Clinckhoeff (CVvE) en de gemeente om van dit project een succes te maken. Architectenbureau Grosfeld Bekkers van der Velde heeft het ontwerpplan gemaakt. Het winkelcentrum ziet er straks anders uit dan de omgeving. Met simpele aanpassingen zorgen we ervoor dat het straks allemaal bij elkaar past. De passage (doorgang tussen verschillende delen van het winkelcentrum) blijft, maar de ingangen worden makkelijker te herkennen. Wanneer? Sinds 2010 zijn er ideeën om het Winkelcentrum De Clinckhoeff op te knappen. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding. De verwachting is dat de verbouwing plaatsvindt tussen 2025 en 2027.

 • Herinrichting Touwlaan

  Het gaat om het gedeelte van de Touwlaan vanaf de Lagebiezen tot aan Eiteren met daarbij de kruisingen. De rotonde bij de Lagebiezen en Achtersloot en de kruising tussen de Touwlaan en Eiteren doen niet mee. Planning Van 27 mei tot en met 19 juli voeren wij werkzaamheden uit aan de Touwlaan om de verkeerssituatie te verbeteren. De Touwlaan wordt per fase afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Er zullen omleidingsroutes worden aangegeven. Aannemersbedrijf Jos Scholman zal de werkzaamheden in drie fasen uitvoeren: Fase 1 (27 mei tot en met 21 juni): Johan Willem Frisolaan tot Eiteren Fase 2 (17 juni tot en met 5 juli): Kasteellaan tot Johan Willem Frisolaan Fase 3 (1 juli tot en met 19 juli): Vondellaan tot Kasteellaan Deze planning is een schatting en kan veranderen door onverwachte omstandigheden. De fasen overlappen, dit is om de verplaatsing van de werkzaamheden mogelijk te maken. Wij hechten waarde aan uw veiligheid Een gedeelte van de Touwlaan wordt afgesloten om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren. Wij vragen u dringend deze afsluiting te respecteren en het werkgebied niet te betreden. Veiligheid staat voorop! Praktische informatie Werken in de openbare ruimte brengt overlast met zich mee. De gemeente en de aannemer proberen dit zo veel mogelijk te beperken. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking. De werktijden van de aannemer zijn van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 uur tot 17.00 uur. Na de werkzaamheden geldt het vrachtverbod op de Touwlaan en in de aangrenzende wijk het Kasteelkwartier. In het recent genomen verkeersbesluit is vastgesteld dat vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg, niet meer op de hierboven genoemde locaties mogen komen. De redenen hiervoor zijn de verkeersonveiligheid en de geluids- en trillingshinder die het vrachtverkeer met zich meebrengt. Waarom We richten de Touwlaan opnieuw in omdat: De snelheid van het verkeer te hoog is. Dit zorgt voor trillingsoverlast. De oorzaak van deze te hoge snelheid komt vooral door de huidige straatinrichting. Deze voldoet niet helemaal aan de GOW30 richtlijnen. De weg is te breed en er ontbreken goede snelheidsremmende maatregelen. Ook dragen beschadigingen in het wegdek en de vrachtauto's die in de straat rijden bij aan de trillingsoverlast. Sommige delen van de Touwlaan onoverzichtelijk zijn. Dit geldt vooral voor de kruispunten en de voetgangersoversteekplaatsen die hierbij horen. En ook voor de schoolzone, sommige fietspaden en de 30 km/u-zone. Hoe We gaan de Touwlaan opnieuw inrichten volgens de GOW-30 normen. De volgende maatregelen worden genomen: We pakken trillingsoverlast aan door een vrachtverbod in te stellen. We repareren het wegdek. Er komen maatregelen om de snelheid van verkeer te verminderen. Dat doen we door middel van wegversmallingen en drempels. Kruispunten en fietspaden maken we overzichtelijker doordat er meer opstelruimte komt voor de weggebruiker. We maken de voorrangsregels duidelijker door de rode kleur van de fietsstroken door te trekken over de kruispunten. Bij het kruispunt van de Kasteellaan wordt nog een zebrapad aangebracht. Lees het overzicht met alle maatregelen (pdf, 716 kB). Wanneer Juli 2024: Verwachtte afronding van de werkzaamheden Mei 2024: Start van de uitvoering van de werkzaamheden. December 2023: Het definitieve ontwerp is klaar. November 2023: 2e informatie-en inloopavond. Betrokkenen kunnen hun laatste opmerkingen geven over het definitief ontwerp. September 2023: Het voorlopig ontwerp is klaar. Kleine aanpassingen voor het definitief ontwerp zijn nog mogelijk. November 2022: 1e informatie- en inloopavond voor betrokkenen. September 2022: Het schetsontwerp is klaar met daarin de eerste verbeterideeën voor de Touwlaan.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Hoe werkt het Maak een afspraak Neem bewijsstukken mee waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (zoals een weigeringsbrief van uw ambassade); Neem uw geldige verblijfsvergunning mee; Als u dat heeft, neemt u uw oude vreemdelingenpaspoort mee; Zorg voor een pasfoto die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s; Na 5 werkdagen haalt u uw paspoort op bij het stadhuis. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. U hoeft voor het afhalen geen afspraak te maken; Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en het afhalen van hun paspoort; Neem uw afhaalbewijs mee. Dit krijgt u na het aanvragen en betalen mee. Kosten Vreemdelingenpaspoort € 63,40. Maximaal 5 jaar geldig, afhankelijk van uw verblijfvergunning. U kunt ermee naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst. Aanvullend voor kinderen tot 18 jaar Ben je minderjarig (jonger dan 18 jaar)? Dan heb je schriftelijke toestemming (pdf, 179 kB) nodig van je ouders of voogd. Vul het in, en laat het door je ouders/voogd ondertekenen. Om te bewijzen dat de handtekeningen op dat formulier echt zijn, willen wij de paspoorten of rijbewijzen van je ouders of voogd zien als je naar het stadhuis komt. Neem dus ook het volgende mee naar je afspraak: Schriftelijke toestemming van allebei de ouders. Of van degene die het gezag over het kind heeft. Dit regel je op het stadhuis of via het toestemmingsformulier; (Kopie van) het identiteitsbewijs van allebei de ouders. Of van iemand anders die het gezag over het kind heeft; Minimaal één ouder of verzorger moet aanwezig zijn bij de aanvraag. Wat je nog meer moet meenemen, staat in het lijstje hierboven en in het bericht dat je krijgt als je een afspraak hebt ingepland. Reizen met kinderen Reist u met uw kinderen naar het buitenland en hebben zij een andere achternaam dan u? Dan heeft u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag heeft. Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid. Paspoort kwijt of gestolen Is uw oude paspoort gestolen of kwijtgeraakt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft niet naar de politie. Digitaal melden U kunt direct een nieuw paspoort aanvragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring van vermissing bij de gemeente. Ook als u een spoedaanvraag doet. Maak hiervoor online een afspraak onder ‘paspoort vermissing’ Vindt u uw oude paspoort terug? Lever dit dan in bij uw gemeente. Dit paspoort is namelijk niet meer geldig. Verliest u uw paspoort in het buitenland? Doe dan aangifte bij de politie ter plaatse. Meer weten Op de website van de Rijksoverheid en immigratie en naturalisatiedienst (IND) vindt u nog meer informatie over het paspoort.