Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Conceptverzoek

  Wilt u weten of uw (bouw)plan haalbaar is? Dan adviseren wij u om een conceptverzoek in te dienen via onze website, vóórdat u de officiële aanvraag doet.  Wij kunnen dan beoordelen of uw plan haalbaar is, welke procedure u verder moet doorlopen en welke documenten u dan moet aanleveren. U komt er dan dus ook achter of het nut heeft om een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan aan te vragen. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten moet maken bij een officiële aanvraag. U kunt het conceptverzoek aanvragen via het onderstaande e-formulier, dan gaan wij voor u aan de slag. Conceptverzoek aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning.   Wat zijn de voorwaarden voor het indienen van een conceptverzoek? Geef bij uw aanvraag voldoende informatie over uw plan. Omdat wij uw plan gaan beoordelen aan de geldende regels, hebben wij informatie nodig. U moet minimaal het volgende indienen: de locatie (adres en/of kadastraal perceel) een toelichting op het plan een schets/tekening van uw plan Wij adviseren u om de tekeningen in ieder geval op schaal te tekenen, met de afmetingen erbij. Hoe beter de tekeningen, hoe duidelijker wij een inschatting kunnen geven over de haalbaarheid. Als het nodig is voor de beoordeling, zullen wij aanvullende informatie opvragen. De duur van het beoordelen van uw conceptverzoek hangt meestal af van de grootte van uw plan. Voor het behandelen van een conceptverzoek geldt geen wettelijke termijn. Normaal gesproken kunt u binnen 8 tot 12 weken een inhoudelijke reactie van ons verwachten. Tegen het besluit op een conceptverzoek kan geen bezwaar worden gemaakt. Het antwoord geeft alleen aan dat wij wel of niet kunnen meewerken aan uw plan. U kunt uiteindelijk wel bezwaar indienen tegen de weigering van de vergunning als u toch de officiële aanvraag omgevingsvergunning indient. Voor het behandelen van een conceptverzoek brengen wij kosten in rekening.  Dit is een vast bedrag van €750,- (Intaketafel). Dit zou op kunnen lopen naar €1.000,- (Omgevingstafel) als blijkt dat er meer advies noodzakelijk is. Krijgt uw plan een positieve beoordeling? En dient u de officiële aanvraag in volgens de voorwaarden uit die beoordeling? Dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de totale legeskosten. Krijgt uw plan een positieve beoordeling? En dient u de officiële aanvraag in volgens de voorwaarden uit die beoordeling? Dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de totale legeskosten. U vindt de kosten in de legestabel van de gemeente op deze pagina op onze website. Wat doen wij tijdens de beoordeling van uw conceptverzoek? Wij beoordelen uw plan op wenselijkheid en haalbaarheid. Dat betekent dat wij nagaan of het plan past binnen het beleid van de gemeente en of uw plan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Wij doen dit aan de zogeheten Intaketafel. Bij de beoordeling van uw aanvraag zitten de verschillende specialisten van de gemeente aan tafel (o.a. verkeer, stedenbouw, wonen en groen), maar ook de Omgevingsdienst (milieu). Op die manier maken wij een integrale beoordeling van uw aanvraag. Wat zijn de voordelen van het vooroverleg? U hoeft tijdens het vooroverleg nog niet direct álle stukken in te dienen Wij hebben alleen de stukken nodig die bepalend zijn of wij medewerking kunnen verlenen. Meestal is een locatie, toelichting en schets al voldoende. Als wij meer informatie nodig hebben, laten wij u dit weten. U betaalt nog niet de volledige kosten van de officiële aanvraag Omdat u nog niet alle informatie hoeft in te dienen, betaalt u minder kosten. Bij de officiële aanvraag zijn de eisen aan de aan te leveren informatie strenger en moet u veel meer documenten aanleveren. Ook worden de kosten van het vooroverleg verrekend met de officiële aanvraag, als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Wij kunnen met u meedenken over uw plan Na beoordeling van uw conceptverzoek kunnen wij aangeven waarop u uw plan moet aanpassen. Bij de officiële aanvraag geldt een wettelijke termijn van acht weken met eventuele verlenging bij een verzoek om aanvullingen. Als u dan niet alle stukken tijdig indient, moeten wij helaas uw aanvraag buiten behandeling laten.

 • Hulp bij huishouden

  Schoonmaken, wassen, stofzuigen. Soms zijn deze klusjes door omstandigheden als ziekte, ouderdom of een handicap te zwaar geworden. Dan lukt het niet meer om zelf uw huishouden te doen. Krijgt u het huishouden niet meer goed voor elkaar?En lukt het ook niet (volledig) om dit via familieleden, buren of vrienden te regelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Melden Bespreek uw probleem en wensen met het Kernteam Kaag en Braassem als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing. Het Kernteam kijkt namens de gemeente met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, dan kunt u een melding doen: door het meldingsformulier voorzieningen Wmo via onlineregelen.kaagenbraassem.nl, u logt in met DigiD online een afspraak maken per e-mail naar info@kernteamkb.nl of bel met 088 900 45 67. Clientondersteuning U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kosten U betaalt zelf ook een deel van de kosten. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Uw eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Kijk voor meer informatie bij De eigen bijdrage Wmo. Kaag en Braassem deelt de zorg van het kabinet zoals beschreven in het coalitieakkoord uit december 2021, namelijk dat de beschikbaarheid van de voorzieningen onder de Wmo onder druk staat. Daarom werken we ook in Kaag en Braassem naar een eerlijkere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. We volgen hierbij de landelijke normen de Wmo betaalbaar te houden. Het kan zijn dat bij de behandeling van uw hulpvraag op het gebied van het huishouden uw inkomen onderdeel van het gesprek is. Veel gestelde vragen  Kijk op rijksoverheid.nl - wmo voor veelgestelde vragen en antwoorden over de wmo. 

 • Rijbewijs

  Een rijbewijs aanvragen of verlengen doet u persoonlijk in het gemeentehuis. Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen. Vraag op tijd aan: door drukte duurt het een paar weken voor u een paspoort kunt aanvragen. Meer informatie hierover lees je op deze webpagina.  Aanvragen en meenemen Kosten een rijbewijs kost € 51,11. is uw rijbewijs vermist, dan komt daar een bedrag bij van € 33,20. vraagt u met spoed een rijbewijs aan, dan zijn de bijkomende kosten € 39,65. U kunt alleen met pin betalen. Aanvragen  Wilt u een rijbewijs aanvragen, verlengen of ophalen dan moet u hiervoor een afspraak maken. Ook voor het afhalen van een gezondheidsverklaring moet u eerst een afspraak maken. Maak een afspraak Meenemen Neem het volgende mee als u uw rijbewijs komt aanvragen: een geldig legitimatiebewijs. 1 pasfoto in kleur, die voldoet aan de pasfoto-eisen op rijksoverheid.nl en die niet ouder is dan 6 maanden.  In het gemeentehuis is een fotohokje waar u pasfoto's kunt maken. Dit kost € 7,00 (contant of contactloos pinnen) voor 8 pasfoto’s. Het fotohokje in het gemeentehuis is niet geschikt voor: - Personen kleiner dan 1 meter 40. - Als u in het dagelijks leven een bril draagt en zo ook op de foto wilt. Wij adviseren u in deze gevallen de foto bij een fotograaf te laten maken. uw oude rijbewijs. een begeleiderspas als u 17 jaar bent en een rijbewijs categorie B aanvraagt. Meer informatie over de begeleiderspas vindt u op de website van de RDW. Spoedaanvraag Rijbewijs snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs in de ochtend aanvraagt, dan kunt u het de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 39,65 extra.  Gezondheidsverklaring Een gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring rijbewijs) is een formulier waarmee het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) uw medische geschiktheid om te rijden kan beoordelen. Op de website van het CBR vindt u alle informatie of u een gezondheidsverklaring nodig heeft en kunt u de  gezondheidsverklaring online aanvragen.  U kunt de Gezondheidsverklaring ook aan de balie van het gemeentehuis afhalen, hiervoor moet u een afspraak maken (tarief CBR). Dit kan alleen bij een groot rijbewijs en bij gezondheidsverklaringen voor 75+. Andere gezondheidsverklaringen vraagt u bij het CBR aan. Omdat de verklaring geen persoonlijke gegevens bevat, mag u dit ook door iemand anders laten doen. Na het rapport van het CBR kunt u het rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Omwisseling buitenlands rijbewijs Een geldig buitenlands rijbewijs kunt u omwisselen als u in Nederland woont. Alle informatie hierover staat op de website van RDW. Maak een afspraak Rijbewijs vermist Het is verstandig dat u de vermissing of diefstal eerst meldt bij de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) voordat u een nieuw rijbewijs aanvraagt. Dit kan online op RDW.nl (met DigiD). Hierdoor is het rijbewijs direct ongeldig. De RDW stuurt u een schriftelijke bevestiging. U kunt ervoor kiezen om voor een verloren of gestolen rijbewijs bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal te tekenen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.     

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet dichtbij huis naar school kunnen, of door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. We vinden dat alle kinderen onderwijs moeten kunnen volgen; onderwijs dat goed bij hen past. Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, hangt af van een aantal persoonlijke factoren. Als u in aanmerking wilt komen, kunt u een aanvraag indienen. Na het beoordelen van de aanvraag wordt besloten of u in aanmerking komt voor een vergoeding en voor welke vorm van vervoer. Voorwaarden Als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, kunt u in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is niet voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs, voor inburgeringsscholen of voor leerlingen met een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been of arm). Een kind komt in aanmerking voor taxivervoer als: een kind jonger is dan 10 jaar en naar het speciaal basisonderwijs gaat leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde passende school; als u kiest voor een school verder weg dan zijn de extra kosten van het reizen voor u als uw kind ouder is dan 10 jaar heeft u een vervoersverklaring van de school nodig waarin staat dat uw kind niet in staat is om zelfstandig en ook niet onder begeleiding kan reizen. Over het algemeen kunnen veel leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs zelfstandig reizen. Dit wordt zo mogelijk geoefend vanuit school als de afstand van huis tot school groter is dan 6 kilometer. Het taxivervoer rijdt op vaste tijden. Als er een uitzondering is (bijvoorbeeld een schoolreisje, artsbezoek e.d.) dan moet u zelf zorgen voor vervoer. De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening voor leerlingenvervoer op Overheid.nl. Soorten leerlingenvervoer Er zijn verschillende soorten vergoedingen: vergoeding van kosten van aangepast vervoer. Bij aangepast vervoer ontvangt u geen vergoeding, maar wordt het vervoer door de gemeente geregeld. De leerlingen worden door (rolstoel)taxi’s of personenbusjes naar school en weer terug gereden. vergoeding van kosten van eigen vervoer. Als u besluit uw kind zelf met de auto naar school te brengen of zelf ander vervoer regelt, hangt de vergoeding af van het soort vervoer waar uw kind voor in aanmerking komt. Stel dat uw kind in aanmerking komt voor openbaar vervoer, dan ontvangt u een vergoeding op basis van dat bedrag. vergoeding van kosten voor openbaar vervoer naar basisonderwijs (eventueel met begeleiding). We gaan uit van een vergoeding van de kosten van de goedkoopst mogelijke reismogelijkheid per openbaar vervoer. Voor openbaar vervoer naar voortgezet onderwijs wordt geen vergoeding gegeven. Aanvraag Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving voor de school op de vervoersregeling. U kunt hieronder de vervoersregeling aanvragen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar leerlingenvervoer@kaagenbraassem.nl of bellen via 071-3327272. Vermeld op uw aanvraag: IBAN-rekeningnummer waarop uitbetaald mag worden (indien van toepassing) gegevens leerling en relatie tot leerling het type vervoersvoorziening gewenste ingangsdatum gegevens van de school of het kind wel of niet zelfstandig kan reizen (met toelichting) gegevens 2e adres (indien van toepassing) met volgende bijlage(n): indien op eerste schooldag leerling 10 jaar of ouder is: vervoersverklaring van school een inkomensverklaring beide ouders (indien van toepassing). Deze kunt u downloaden via de Belastingdienst of opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543 een schoolinschrijving een kopie van de bankpas –bij een reiskostenvergoeding- met het rekeningnummer waarop u de vergoeding wilt laten uitbetalen. Leerlingervoer aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of e-Herkenning. Kosten In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Afhandeling De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. Dit kan verlengd worden met acht weken. Bezwaar maken Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken staat in het besluit.

 • Regiotaxi

  Als u slecht ter been bent en niet met het openbaar vervoer kunt reizen, dan kan Participe u helpen, bijvoorbeeld met de Regiotaxi.  De Regiotaxi in Holland Rijnland is een soort openbaar vervoer. U kunt het zien als een kruising tussen de bus en een taxi: de Regiotaxi haalt u voor uw huis op en brengt u daar waar u heen wilt. Vanaf een vertrekadres kunt u 5 zones reizen. Tijdens de rit kunnen ook andere passagiers in- en uitstappen. Hierdoor kan de reistijd langer zijn, maar daar staat tegenover dat de regiotaxi een stuk minder kost dan gewone taxi's. Iedereen kan de Regiotaxi in Holland Rijnland gebruiken. De ritten zijn bedoeld voor sociaal-recreatief vervoer, bijvoorbeeld als u naar de kapper gaat of naar een vriend. Als u vaak moet reizen voor belangrijke medische afspraken, dan kunt u bij uw zorgverzekeraar vragen of zij deze ritten vergoeden.  Ritten bestellen  U kunt de ritten tot twee uur van te voren bestellen als u spontaan ergens heen wilt. U kunt ritten ook een jaar vooruit plannen. Heeft u al een afspraak staan? Bestel dan ook zo vroeg mogelijk uw rit. U kunt de ritten telefonisch, online via de website Regiotaxi in Holland Rijnland en de app bestellen.  Wmo-vervoerspas Met een Wmo-vervoerspas kunt u tegen een lager tarief gebruik maken van de Regiotaxi. U betaalt dan in de taxi het tarief dat u ook in de bus zou betalen. Voor de nachtzones tussen 01.00 en 06.00 uur wordt een toeslag per zone berekend. Wanneer u reist met de Regiotaxi, moet u altijd uw Wmo-vervoerspas bij u hebben. De chauffeur moet uw pas scannen om uw rit correct uit te kunnen voeren. Om in aanmerking te komen voor een Wmo-vervoerspas gelden twee voorwaarden: u bent langer dan 6 maanden slecht ter been; u kunt niet met het openbaar vervoer reizen. Meld u met uw vraag over de Regiotaxi of de Wmo-vervoerspas bij het Kernteam Kaag en Braassem. 

 • Dementievriendelijk Kaag en Braassem

  Het aantal ouderen in Kaag en Braassem stijgt nog steeds en daarmee neemt ook het aantal mensen met dementie toe. Bij dementie kunnen de hersenen informatie niet meer goed verwerken. Het gevolg is dat het lichaam en de geest achteruitgaan.  Vragen en advies over dementie Bel de gratis DementieLijn op 0800 5088 voor vragen over de zorg voor je naaste, of advies over een lastige situatie. De DementieLijn biedt zeven dagen per week advies over omgaan met dementie. De DementieLijn is elke dag bereikbaar tussen 09:00 uur en 23:00 uur. Bellen is gratis. Meer informatie over de DementieLijn kunt u vinden op de website van DementieLijn. Daarnaast biedt www.dementie.nl de volgende diensten: Onafhankelijk advies van professionals. Trainingen en artikelen over leven met dementie. Online gespreksgroepen voor mantelzorgers, jong en oud. Heeft u een vraag over dementiezorg in Kaag en Braassem? In gemeente Kaag en Braassem kunt u met vragen over dementie activiteiten, trainingen, mantelzorg en ondersteuning terecht bij samenwerkingspartner De Driemaster. Meer informatie vindt u op de website van de Driemaster. U kunt voor specifieke informatie mailen naar info@dedriemaster.nu of bellen via 0172-427500. Dementievriendelijke gemeente Gemeente Kaag en Braassem is een dementievriendelijke gemeente en heeft hiervoor het certificaat Dementievriendelijk Kaag en Braassem ontvangen. In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving en is begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo ontstaat een samenleving waarin zo veel mogelijk mensen weten hoe ze met mensen met dementie om moeten gaan. Medewerkers van gemeente Kaag en Braassem hebben hiervoor een training gevolgd in het kennen en herkennen van mensen met dementie.

 • Verhuizing doorgeven (adreswijziging)

  Wanneer u verhuist naar of binnen Kaag en Braassem moet u dat melden bij de gemeente. Dat geldt ook als u vanuit het buitenland naar Kaag en Braassem komt of als u naar het buitenland gaat. Verhuist u vanuit Kaag en Braassem naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basis Registratie Personen (BRP). Wie moet de verhuizing melden? iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan curatoren voor onder curatele gestelden. Wie mag de verhuizing binnen de gemeente ook melden? ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben. Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie: 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde. Voorwaarden U kunt uw verhuizing vanaf 4 weken van tevoren of 5 dagen achteraf doorgeven. Bijzonderheden Emigratie / Vertrek naar het buitenland Als u voor langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt, is het noodzakelijk dat u aangifte van vertrek naar het buitenland doet. U wordt dan uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP). U kunt voor uzelf en voor gerelateerden aangifte doen. Gerelateerden hoeven zich dan niet persoonlijk te melden. U kunt niet voor een gerelateerde aangifte van vertrek doen als u zelf niet mee emigreert. U kunt uw vertrek maximaal 5 dagen van tevoren doorgeven. U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (en dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum). Als u op een later moment een bewijs van uitschrijving nodig heeft, dan kunt u deze aanvragen bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten op Nederlandwereldwijd.nl van rijksoverheid.   Aanvraag Uw verhuizing kunt u digitaal aan de gemeente doorgeven met het digitale formulier op onlineregelen.kaagenbraassem.nl: Verhuizing binnen de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD  Verhuizing naar de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl   U logt in met DigiD Emigratie doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD. Heeft u geen DigiD? Vraag het schriftelijke formulier dan aan via e-mail info@kaagenbraassem.nl  T.a.v. Burgerzaken. U kunt uw verhuizing ook aan de balie doorgeven. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt dan mee: een geldig identiteitsbewijs kopie huur- of koopcontract als uw kind bij de andere ouder gaat wonen het formulier toestemming inwoning kind bij de andere ouder via onlineregelen.kaagenbraassem.nl (u logt in met DigiD) wanneer iemand bij u in komt wonen: een Verklaring hoofdbewoner doorgeven, via onlineregelen.kaagenbraassem.nl (u logt in met DigiD). Of vraag het schriftelijke formulier voor de afspraak aan via e-mail info@kaagenbraassem.nl T.a.v. Burgerzaken - Verhuizen. Hiermee verklaart de hoofdbewoner van een woning geen bezwaar te hebben tegen inschrijving van een ander persoon op zijn/haar adres. Bij een ondertekende verklaring moet een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs worden overgelegd van degene die de verklaring heeft ondertekend.

 • Gemeentelijke bruggen en ponten

  Ponten Er zijn in de gemeente diverse veerdiensten: veerdienst Kaag vaart tussen Kaag en Buitenkaag. Het veer vaart 24 uur per dag. Meer informatie vindt u op de website veerdienst Kaag  veerdienst Oude Wetering vaart tussen Oude Wetering en Leimuiden. De vaartijden van 15 maart tot 15 oktober zijn op maandag tot en met vrijdag van 07:00-18:00 uur; zaterdag en zondag en feestdagen van 10:00-17:00 uur. De vaartijden van 15 oktober tot 15 maart zijn op maandag tot en met vrijdag: 07:00 - 18:00 uur. Kijk voor meer informatie op www.veerdienstoudewetering.nl veerdienst Paddegat is een voetgangers- en fietsersveer en vaart tussen Roelofarendsveen en Woubrugge van maandag tot en met  vrijdag 07.00-18.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00-18.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website veerdienst Paddegat  De veerdiensten en andere voorzieningen vindt u ook op Rondomkaagenbraassem.nl. Bedieningstijden Doesbrug in Hoogmade De Doesbrug wordt in de zomerperiode gedurende de volgende tijden bediend: 1 tot en met 30 april: dagelijks van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 18:00 uur.  1 mei tot en met 30 september: dagelijks van 09:00 tot 12:30, van 13:00 tot 18:00 en van 18:30 tot 20:00 uur. 1 oktober tot en met 31 oktober: dagelijks van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 18:00 uur. Bovengenoemde bedieningstijden gelden ook op zon- en feestdagen. Van 1 november tot en met 31 maart is het bediening op aanvraag. Tijdens kantooruren en minimaal 24 uur van tevoren. Op zon- en feestdagen is er dan geen bediening. Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de brugbediening via 06 21130989. Bedieningstijden Bilderdamse brug in Bilderdam De Bilderdamse brug wordt in de zomerperiode gedurende de volgende tijden bediend: 1 april tot en met 31 mei: dagelijks van 09:00 tot 18:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur.  1 juni tot en met 31 augustus: dagelijks van 09:00 tot 20:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur en van 18:00 tot 18:30 uur. 1 september tot en met 31 oktober: dagelijks van 09:00 tot 18:00 uur. Gesloten van 12:30 tot 13:00 uur.  Bovengenoemde bedieningstijden gelden ook op zon- en feestdagen. Van 1 november tot en met 31 maart is het bediening op aanvraag. Tijdens kantooruren en minimaal 24 uur van tevoren. Op zon- en feestdagen is er dan geen bediening. Voor vragen of bediening buiten deze uren kunt u contact opnemen met de brugbediening via 06 11438977. Paardebrug, Zwanenbrug en Blauwemolenbrug in Rijpwetering Kunt u met uw boot niet onder de Paardebrug, de Zwanenbrug en/of de Blauwemolenbrug in Rijpwetering door, dan moet u wachten tot de brug wordt geopend. De Paardebrug, Zwanenbrug en de Blauwemolenbrug worden alleen op afroep geopend. Aanvragen dienen minimaal 24 uur van tevoren te zijn doorgegeven via telefoonnummer 06 21130989. Storingen kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur melden bij de gemeente Kaag en Braassem via 071 3327272 (Afdeling O&R Civiele Kunstwerkenbeheer). Buiten kantooruren kunt u bellen met de storingsdienst van de gemeente via 06 515 085 63. Zelfbediening overige beweegbare bruggen De Koningsbrug in Oud Ade, de brug in de Zuidzijderweg in Oud Ade en de brug in de Blauwemolenweg in Rijpwetering kunnen door middel van zelfbediening geopend worden. Meer informatie Meer informatie over bedieningstijden van bruggen staat op de website overheid.nl vaarweginformatie.   

 • Woning aanpassen

  Woningaanpassingen, zoals een traplift, kunnen er voor zorgen dat u (langer) zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld als u een handicap heeft. Als u een aanpassing aan uw woning nodig heeft, dan kunt u  terecht bij het Wmo-loket.  Melden Bespreek uw probleem en wensen met het Kernteam Kaag en Braassem. Uw hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn dat u niet meer kunt traplopen en daarom moeite heeft om bij uw slaapkamer te komen. Wij kijken met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. In uw gesprek wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanpassen van uw woning? Dan kunt u een melding doen: meldingsformulier voorzieningen Wmo via onlineregelen.kaagenbraassem.nl. U logt in met DigiD online een afspraak maken per e-mail naar info@kernteamkb.nl of bel met 088 900 45 67. Clientondersteuner U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner. Kosten U betaalt zelf ook een eigen bijdrage van de kosten van de woningaanpassing. Veel gestelde vragen  Kijk op rijksoverheid.nl/wmo voor veelgestelde vragen en antwoorden over de wmo. 

 • Woo-verzoek indienen

  De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. De gemeente geeft op verschillende manieren informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Op overheid.nl vindt u de meeste beleidsdocumenten en verordeningen. Maar ook via het raadsinformatiesysteem ibabs kunt u informatie inzien over besluiten van het college en de raad. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben. Deze informatie kunt u opvragen via een Woo-verzoek. Alle documenten die al openbaar zijn gemaakt, vallen niet onder de Woo en kunnen daarom niet met een Woo-verzoek worden opgevraagd. De gemeente hoeft de documenten niet te geven als andere belangen belangrijker zijn. Er wordt ook geen informatie gegeven over intern bedoelde opvattingen van ambtenaren. Kijk voor meer informatie over Woo op rijksoverheid.nl. Wet open overheid Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarin de regels voor passieve openbaarmaking waren vastgelegd, of met andere woorden het voldoen aan informatieverzoeken van burgers of organisaties. Nieuw is dat de Woo ook actieve openbaarmaking verplicht stelt. Daarvoor moet de gemeente een openbaarmakingsportaal gebruiken, wij hebben gekozen voor Ibabs voor de Woo-verzoeken. Via onderstaande knop kunt u lezen welke verzoeken wij hebben binnen gekregen en hoe wij hierop hebben besloten.  Bekijk de Woo-verzoeken en -besluiten via kaagenbraassem.bestuurlijkeinformatie.nl Woo-verzoek of informatieverzoek Bij een Woo-verzoek gaat het om bestaande documenten die de verzoeker openbaar gemaakt wil hebben voor iedereen. Hier gelden strenge regels voor de afhandeling, en een positief besluit leidt ertoe dat de documenten voor iedereen openbaar zijn. Daardoor duurt het werk aan een Woo-verzoek langer dan een informatieverzoek. Als het gaat om informatie voor uw eigen gebruik, dan kunt u een informatieverzoek doen. Daarbij worden de stukken niet openbaar voor iedereen. Voordat u een Woo-verzoek overweegt in te dienen, adviseren wij u daarom eerst een informatieverzoek in te dienen via ons contactformulier. Voorwaarden Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden: een verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid, dus iets wat gaat over beleid van de gemeente, en moet gaan om documenten of informatie waar het bestuursorgaan over beschikt het gaat om informatie die is vastgelegd, waarbij het niet uitmaakt op welke wijze de vastlegging heeft plaatsgevonden. Kosten Een Woo-verzoek indienen is gratis. Als u er voor kiest om kopieën van de door u opgevraagde stukken per post toe te laten sturen, dan betaalt u hiervoor een vergoeding. Woo-verzoek aanvragen Via onderstaande knop kunt u een Woo-verzoek indienen. Woo-verzoek via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. U kunt bijlagen van maximaal 5 MB meesturen. U kunt een Woo-verzoek ook schriftelijk indienen. Stuur deze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen. Let erop dat u naast uw gegevens ook een handtekening zet. Vermeld op uw aanvraag: reden van de aanvraag omschrijving van het verzoek (geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen). U ontvangt binnen 4 weken een reactie. Deze termijn kan eventueel met 2 weken worden verlengd. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken. U leest hierover meer in de beslissing die u ontvangt. Aanvraag informatieverzoek Voor informatie voor uw eigen gebruik, waarbij de stukken niet voor iedereen openbaar worden, kunt een informatieverzoek indienen via ons contactformulier.   Meer informatie  Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen over Woo op rijksoverheid.nl.   Contactpersoon U kunt ook met de Woo – contactpersoon van de gemeente bellen via 071 332 72 72 of vragen stellen via ons contactformulier.