Zoekresultaat 1 - 10 van 89 resultaten

 • Wet milieubeheer, ontheffing

  Wilt u handelingen verrichten die volgens de bepalingen in de Wet milieubeheer verboden zijn? U kunt in bepaalde gevallen een ontheffing aanvragen bij de Provincie Limburg. 

 • Plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen, aanvraag toestemming

  Bedoeld om tijdelijk verkeersmaatregelen te mogen plaatsen en toe te passen op of langs een provinciale weg. 

 • Subsidie Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024

  Cultuur stimuleert de (talent)ontwikkeling van mensen en zet aan tot creatief en innovatief denken. Kunst en cultuur dragen bij aan de sociale cohesie, economie, aantrekkelijkheid en identiteit van Limburg. Een krachtige en onderling verbonden provinciale culturele infrastructuur is daarom van belang en draagt bij aan het leef- en vestigingsklimaat in Limburg.

 • Melding gelegenheid bieden tot zwemmen en baden

  Als u een publiek zwembad of natuurven wilt beginnen, dan moet u dat vooraf melden bij de Provincie. Ook een wijziging of uitbreiding van zwembad of natuurven moet u melden. Er is geen vergunning nodig voor het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden.

 • Breedteontheffing landbouwvoertuigen, aanvraag

  Bedoeld om de toegestane breedte van landbouwvoertuigen te verruimen tot maximaal 3.50 meter.

 • Subsidie Opruiming drugsafval 2021-2024

  Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval kunnen hiervoor vanaf 1 januari 2021 ter compensatie een subsidie aanvragen bij de landelijke organisatie BIJ12 op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024 Provincie Limburg.

 • Storing aan kabel en/of leiding incl. storing aan huisaansluiting, melding

  Dit betreft een meldingsformulier storing aan kabel en/of leiding incl. storing aan huisaansluiting (nutsvoorzieningen).

 • Plaatsen van overige bewegwijzeringsborden, aanvraag

  Bedoeld om borden te mogen plaatsen voor verwijzing naar lokale objecten. 

 • Waterschapsbelastingen, goedkeuring door Gedeputeerde Staten

  De waterschappen hebben goedkeuring nodig van de Provincie Limburg voor de kostentoedelingsverordening en de omslagklassenverordening. Minimaal 1 keer per 5 jaar moeten de waterschappen deze verordeningen laten beoordelen door de Provincie.

 • Voorziening onverwijlde bijstand

  De gemeente beslist of u een bijstandsuitkering krijgt en eventueel een voorschot. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) neemt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing.U heeft een voorschot gevraagd, maar het duurt lang bij de gemeente. Of zij geven u te weinig voorschot voor bijstand of de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? U kunt dan gebruik maken van de voorziening onverwijlde bijstand. U dient een verzoek in bij de Provincie.