Zoekresultaat 1 - 10 van 62 resultaten

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

  Voor veel banen heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Vraag een VOG aan bij de gemeente of bij Justis.

 • Gebarentolk of schrijftolk aanvragen

  Als u slechthorend bent, kunt u bij UWV een schrijftolk of gebarentolk aanvragen. Bijvoorbeeld voor uw werk of in een privésituatie.

 • Geboorteverlof voor partner opnemen

  Is uw partner bevallen? Dan kunt u geboorteverlof opnemen. Doe dit binnen 4 weken nadat uw kind geboren is op.

 • Aangepast inburgeringsexamen aanvragen

  Gaat u het inburgeringsexamen doen? En heeft u een handicap of ziekte? Dan kunt u misschien een aangepast examen krijgen.

 • Vakantie-uren opnemen

  Als werknemer heeft u in Nederland recht op vakantie. De opname van uw vakantie-uren stemt u af met uw werkgever.

 • Ontheffing van sollicitatieplicht tijdens WW-uitkering aanvragen

  Ontvangt u een ww-uitkering? In sommige gevallen kunt u een ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen bij het UWV.

 • Landelijk Register Kinderopvang (LRK) inzien

  U kunt het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) inzien via Landelijkregisterkinderopvang.nl.

 • Vrijwillige verzekering Werkloosheidswet (WW) afsluiten

  Bent u niet verplicht verzekerd tegen werkloosheid, dan kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV. U krijgt dan ook een WW-uitkering als u uw baan verliest.

 • Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) aanvragen

  Vraag een financiële tegemoetkoming aan als u met gevaarlijke stoffen hebt gewerkt en ziek bent geworden.

 • Proefplaatsing werkzoekende aanvragen

  Heeft u uitzicht op een baan? Maar twijfelt de werkgever? Dan kunt u een proefplaatsing aanvragen bij het UWV.