Zoekresultaat 1 - 10 van 34 resultaten

 • Melden detentie bij zorgverzekeraar

  Zit u in een gevangenis of justitiële inrichting? Dan moet u dit melden aan uw zorgverzekeraar. Uw basisverzekering wordt dan stopgezet.

 • Regels voor medische behandelingen

  Geeft u als arts of hulpverlener medische behandelingen? U en uw patiënt hebben rechten en plichten. Lees hier meer.

 • Klacht indienen over zorgverlener bij Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

  Heeft u een klacht ingediend bij uw zorgaanbieder? En komt u er samen niet uit? Dien dan een klacht in bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

 • Verklaring aanvragen voor medicijnen bij reis naar het buitenland

  Gebruikt u een medicijn uit de Opiumwet en gaat u naar het buitenland? Vraag dan een Schengenverklaring aan bij het CAK.

 • Geneesmiddelen op de markt brengen

  Wilt u als farmaceutisch bedrijf een geneesmiddel op de markt brengen? U moet een handelsvergunning hebben. Lees meer.

 • Aanmelden voor woonzorgcentrum

  Wilt u wonen in een woonzorgcentrum? Vraag het woonzorgcentrum van uw keuze hoe u zich aanmeldt.

 • Gegevens medisch dossier inzien, aanpassen of vernietigen

  U kunt de gegevens in uw medisch dossier inzien of laten verwijderen. Daarvoor kunt u een verzoek doen bij uw arts of zorginstelling.

 • Gegevens jeugdhulpdossier inzien, kopiëren of wijzigen

  U kunt een dossier jeugdhulp inzien, laten wijzigen of een kopie aanvragen. Stuur uw verzoek naar de jeugdhulpverlener.

 • Erkenning en registratie van een zuivelbedrijf

  Heeft u een zuivelbedrijf? Dan moet u een erkenning of registratie hebben. Lees hier hoe.

 • Bijwerkingen medicijnen melden

  Bent u arts of apotheker? U moet ernstige bijwerkingen van medicijnen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb.