Zoekresultaat 1 - 10 van 212 resultaten

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het kadaster houdt gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland.

 • Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

  U heeft de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vakantieverlof, of verlof in verband met speciale omstandigheden. Vakantieverlof Het kan gebeuren dat u door uw beroep of dat van uw partner niet twee weken aaneengesloten met het gezin...

 • Leerlingenvervoer

  Als u zelf niet kunt zorgen voor het halen en brengen van uw kind(eren) van en naar school, kunt u in aanmerking komen voor een voorziening voor het leerlingenvervoer van de gemeente. Bijvoorbeeld als uw kind een handicap heeft, of omdat de school op flinke afstand van huis ligt. U...

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Als u minder dan 100 meter achter elkaar kunt lopen en u maakt gebruik van vervoer per (eigen) auto, kunt u een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen. Met een GPK kunt u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.Deze gehandicaptenparkeerplaatsen bevinden zich vaak dichtbij voorzieningen zoals winkels, instellingen, artsenpraktijken en ziekenhuizen. Voor een gehandicaptenparkeerkaart heeft...

 • Oplaadpunt elektrische auto

  Rijdt u een elektrische auto, maar kunt u geen laadpaal kwijt op uw eigen terrein? Dan kunt u een openbaar laadpunt aanvragen.

 • MeldPunt milieu

  Overlast van geluid of geur van een bedrijf kunt u melden bij het MeldPunt Milieu. Dit meldpunt is een onderdeel van de Omgevingsdienst IJsselland. De Omgevingsdienst IJsselland voert milieutaken uit voor de gemeente. Waaronder de toezicht op en de handhaving van milieuzaken in de gemeente. Het MeldPunt Milieu is telefonisch...

 • Procedure aanvraag omgevingsvergunning

  U dient de aanvraag online in via het Omgevingsloket, waarna u een e-mail met het indieningsbewijs ontvangt. Over de verdere voortgang van uw aanvraag communiceert de gemeente Ommen met u. Wij gebruiken daarvoor het e-mailadres en/of postadres dat u bij de aanvraag hebt opgegeven. Informatie over uw aanvraag Wij adviseren...

 • Bomen

  Voor de manier waarop bomen moeten worden behouden heeft de gemeente Ommen een bomenbeleidsplan opgesteld. In dit bomenbeleidsplan is ook opgenomen wat de beschermwaardige bomen zijn en welke regels gelden als er een boom moet worden gekapt. Het bomenbeleidsplan 2011 - 2021 is opgesteld in een interactief proces met verschillende...

 • Alcoholwet

  Wilt u als ondernemer drank schenken of verkopen? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. 

 • Mantelzorgmakelaar

  Er zijn allerlei wetten en vergoedingsmogelijkheden waar u als mantelzorger mee te maken krijgt. Dat maakt het ingewikkeld. Welke zorg moet u kiezen, wat past het best en hoe regel ik dat? Een onafhankelijke mantelzorgmakelaar helpt u met al die uitzoekvragen en regeltaken.Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van een...