Zoekresultaat 1 - 10 van 25 resultaten

 • Loterijvergunning

  Wanneer u een loterij wilt organiseren heeft u een loterijvergunning nodig. Voor het organiseren van kleine kansspelen (zoals kienspel/bingo, vogelspiekspel en rad van avontuur) is een kennisgeving voldoende.

 • Collectevergunning

  Wanneer u voor een goed doel geld of kleding in wilt zamelen heeft u een collectevergunning nodig. Ook moet u rekening houden met andere al ingeplande (landelijke) collecten. Ieder jaar stelt het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een landelijk collecteplan op. Op dit rooster vindt u informatie over welke instelling in welke periode collecteert. Op dit landelijke collecterooster zijn ook vrije perioden vermeld. In deze vrije perioden kan alleen vergunning verleend worden aan instellingen die niet op het rooster staan. Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden in één van deze vrije perioden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. De gemeente houdt de lokale collecten bij in het collecterooster.

 • Vragen over aanleg van glasvezel in de gemeente

  De telecommarkt is de laatste tijd sterk in beweging zodat steeds meer huishoudens de komende jaren kunnen profiteren van snel breedband internet. Momenteel wordt daarvoor in heel het land door verschillende commerciële partijen glasvezel aangelegd of worden bestaande koperverbindingen vervangen door glasvezel. Wij krijgen veel vragen van inwoners over de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen.

 • Vooroverlegplan

  Heeft u een (bouw)plan? Dan kan het soms handig zijn om eerst de haalbaarheid te weten (past het in het bestemmingsplan? En zo niet, is de gemeente bereid hiervan af te wijken?), zonder hiervoor allerlei dure onderzoeken uit te voeren. Dit kan met een vooroverlegplan. U krijgt van ons dan een ambtelijk advies bestaande uit: een toetsing van het plan op relevant ruimtelijk beleid (bestemmingsplan/ structuurvisie etc.) een gemotiveerd ambtelijk standpunt over het plan advies over welke planologische procedure nodig is om het plan te realiseren

 • Alcohol schenken, ontheffing

  Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een drank- en horecavergunning beschikken. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijvoorbeeld: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een zogenaamde artikel 35 ontheffing.  Deze ontheffing geldt alleen voor zwakalcoholische dranken (o.a. bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP). Hiermee kunt u bewijzen dat u nog in leven bent. Een instantie die moet uitkeren kan u vragen om een bewijs van in leven zijn.  Als u dit uittreksel in Nederland wilt gebruiken heeft u een bewijs van in leven zijn nodig. Voor buitenlandse instanties gebruikt u een attestatie de vita.

 • Evenementen

  Evenementen zijn voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak, bijvoorbeeld een feest, braderie, circus, rommelmarkt, optocht, muziekvoorstelling of wedstrijd. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te kunnen waarborgen dient u een evenementenvergunning aan te vragen. Dit geldt ook als het evenement op eigen terrein plaatsvindt. Voor kleine evenementen zoals straatfeesten en buurtbarbecues kan vaak worden volstaan met een melding. 

 • De Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo) regelt dat de gemeente Oostzaan steeds meer publieke informatie openbaar maakt. Bent u op zoek naar informatie die (nog) niet openbaar is? Dan kunt u digitaal een Woo-verzoek indienen. Naast de Woo zijn er nog een aantal andere manieren om aan informatie te komen. Dit is vooral belangrijk als u informatie over uzelf wilt hebben die niet openbaar gemaakt wordt. Een informatieverzoek Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Voor een informatieverzoek stuurt u een mail naar antwoord@over-gemeenten.nl . Met als onderwerp: Informatieverzoek. × Klik hier om direct te mailen

 • Inrijverbod Kerkstraat en De Haal tijdens de spits vanaf maart 2019

  Om sluipverkeer door Oostzaan te voorkomen is een inrijverbod ingesteld. Het inrijverbod geldt voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen op de volgende tijden: Kerkstraat: van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 - 09.00 uur is het niet toegestaan de Kerkstraat in te rijden richting het centrum. Kerkstraat: van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 - 19.00 uur is het niet toegestaan via de Kerkstraat naar Zaandam te rijden. De Haal: van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 - 19.00 uur is het niet toegestaan via De Haal naar Purmerend te rijden. Inwoners en ondernemers uit Oostzaan hebben recht op een ontheffing. Aanvragers van buiten Oostzaan kunnen onder bepaalde voorwaarden een ontheffing krijgen. Als de aanvraag compleet is en voldoet aan de voorwaarden krijgt u binnen 7 werkdagen een ontheffing. LET OP! De ontheffingshouder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijziging van een kenteken en/of het opnieuw aanvragen van een ontheffing indien de geldigheid is verlopen.

 • Festiviteiten van horeca of verenigingen, kennisgeving

  Vertegenwoordigt u een horecabedrijf, (sport)vereniging of recreatiebedrijf? U kunt een aantal keren per jaar een festiviteit organiseren, met een kennisgeving aan de gemeente. Dit houdt in dat u zich dan niet hoeft te houden aan de normaal geldende geluids- en verlichtingsvoorschriften. U kunt hierbij denken aan het optreden van een band.