Zoekresultaat 1 - 10 van 104 resultaten

 • Inwonerpanel Oude IJsselstreek Spreekt

  Wilt u bijdragen aan keuzes die de gemeente maakt? Denkt u mee over onderwerpen die spelen in Oude IJsselstreek? Heeft u ideeën hoe het beter of anders kan in Oude IJsselstreek? Doe dan mee met het digitale inwonerpanel: ‘Oude IJsselstreek Spreekt’. De gemeente Oude IJsselstreek heeft een inwonerpanel dat bestaat uit inwoners die een paar keer per jaar meedenken over de toekomst van Oude IJsselstreek. Met het geven van uw mening kunnen we samen de beste keuzes maken voor onze gemeente. Doet u ook mee? Iedereen kan meedoen zolang je maar in Oude IJsselstreek woont. Ben je al lid van ons inwonerpanel? Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging om binnenkort weer deel te nemen aan een volgend onderzoek.

 • Uitwegmelding / Inritmelding

  Als u een uitweg wilt maken of veranderen bij uw bedrijf of huis, moet u dit melden bij de gemeente.

 • Wijziging leidinggevende

  U heeft een horecavergunning (exploitatie- en/of Alcoholwetvergunning) en wilt een leidinggevende op uw vergunning laten bijschrijven of afmelden. U dient dan een melding wijziging leidinggevende in. Nieuwe leidinggevenden worden -na toetsing door de gemeente en als er geen weigeringsgrond is- bijgeschreven. U ontvangt dan een gewijzigd aanhangsel wat u kunt toevoegen aan uw bestaande vergunning.

 • Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

  Wet hergebruik van overheidsinformatie wet hergebruik who verzoek

 • Alcoholontheffing

  Als u tijdelijk zwak alcoholische dranken wilt schenken tijdens een bijzonder evenement. Dan heeft u een ontheffing artikel 35 Alcoholwet nodig.

 • Luchtballon

  Voor het laten opstijgen van een luchtballon op een bepaald(e) datum, tijdstip en locatie, anders dan op een luchtvaartterrein, is een verklaring van geen bezwaar nodig. Het gaat hierbij om grote reclameballonnen of luchtballonnen bestemd voor het vervoeren van personen. Een dergelijke verklaring is nodig ter voorkoming van gevaarlijke situaties in de lucht.

 • Loterij of Bingo organiseren

  Voor het houden van een loterij of organiseren van een bingo heeft u een vergunning nodig.

 • Onroerendezaakbelastingen (OZB)

  Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB).

 • Hervestigen vanuit het buitenland

  Komt u uit het buitenland en wilt u opnieuw in Nederland gaan wonen? Dan moet u binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Voor een hervestiging uit het buitenland kunt u uitsluitend op afspraak bij de gemeente terecht.

 • Afvalstoffenheffing

  Deze heffing betaalt u voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.