Zoekresultaat 1 - 10 van 93 resultaten

 • Andere achternaam gebruiken

  Uw achternaam staat in de burgerlijke stand en in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Een achternaam heet ook wel geslachtsnaam of geboortenaam. Of, bij een vrouw, meisjesnaam. Uw achternaam verandert niet als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Wilt u dat de gemeente en andere (overheids)organisaties u aanschrijven met een andere achternaam? Bijvoorbeeld de achternaam van uw partner? Dan kunt u dit aangeven bij de gemeente met een verzoek ‘aanduiding naamgebruik’. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken dan deze naam. Bijvoorbeeld als zij u post sturen. De achternaam die u kreeg bij uw geboorte blijft in uw officiële papieren staan, bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs. Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. U kunt dan uit 4 namen kiezen: J. Jansen J. de Wit J. de Wit-Jansen J. Jansen-de Wit

 • Een kind erkennen en naam kiezen

  U wordt automatisch de wettelijke ouder als u een geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent met de moeder van het kind. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Dat gaat niet automatisch. U kunt een kind voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte erkennen. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte automatisch de naam van de biologische moeder. Als u als vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. U mag maar 1 naam kiezen voor het kind. Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel 1 of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan gelden de buitenlandse regels. Dan kan uw kind misschien wel een dubbele achternaam krijgen.Vanaf 1 januari 2024 mag het eerste kind van u en uw partner wel een dubbele achternaam krijgen. Is uw eerste kind geboren na 31 december 2015? Dan kunt u alsnog voor de dubbele achternaam kiezen. Alle volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam.  Als u een kind erkent, krijgt u ook automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag. U hoeft niet meer het ouderlijk gezag aan te vragen.

 • Asbest verwijderen

  Asbest verwijderen

 • Filmopnamen maken

  U heeft deze vergunning bijvoorbeeld nodig voor: het afzetten van straten; speciale effecten (zoals vuurwerk en wapengebruik); en het gebruik van uniforms. U heeft misschien ook nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld voor het neerzetten van grote objecten of voor verkeersmaatregelen.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

  Heeft u vragen over de WOZ-waarde, de aanslag, betaling of het indienen van bezwaar? Of heeft u betalingsproblemen? Kijk op de website van Gemeentebelastingen Amstelland of neem voor meer informatie telefonisch contact op met Gemeentebelastingen Amstelland via 020 - 540 48 86 (bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur). WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde van uw pand of stuk grond. Bijvoorbeeld van uw woning, bedrijfspand of bouwgrond. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte te bepalen van onder andere uw onroerendezaakbelasting en uw waterschapsbelasting. De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De WOZ-waarde geldt voor 1 jaar. Voor het bepalen van de WOZ-waarde wordt onder andere gekeken naar het soort gebouw en de grootte. Maar ook naar de verkoopprijs van vergelijkbare panden. In het taxatieverslag staat hoe uw WOZ-waarde is opgebouwd. U kunt het taxatieverslag opvragen via de website van Gemeentebelastingen Amstelland. 

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  U kunt onderstaande akte(n) aanvragen. Let op: de gebeurtenis (een geboorte, een overlijden, een huwelijk, een registratie of beëindiging van een partnerschap) moet hebben plaatsgevonden in de gemeente Ouder-Amstel.  Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van beëindiging partnerschap U kunt digitaal uw aanvraag doen of u maakt een afspraak en komt persoonlijk naar het gemeentehuis. Maak uw keuze:  Uittreksel of afschrift online aanvragen   Afspraak maken 

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool. De gemeente: onderhoudt het riool en legt het aan. zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

 • Verzoek over persoonsgegevens indienen

  De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u invult als u een vergunning aanvraagt. De persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. Dit gebeurt op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht. U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om: uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage) uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie) uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid) uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking) een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit) informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente te stoppen met de verwerking van uw gegevens geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert. De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden. U kunt wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U moet daar een duidelijk antwoord op krijgen.

 • Afval inleveren

  De gemeente heeft een afvalinzamelstation of milieustraat waar u uw afval kunt brengen. Hier kunt u bijvoorbeeld inleveren: grofvuil (afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past, zoals een bank, stoel of vloerbedekking) afval in grote hoeveelheden (zoals tuinafval) gebruiksgoederen (zoals koelkasten, televisies en huishoudelijke apparaten) chemisch afval (zoals verf, batterijen en olieproducten) bijzonder afval (zoals asbest) lichamen van gestorven gezelschapshuisdieren (zoals honden en katten) U kunt uw grofvuil en grote huishoudelijke apparaten ook laten ophalen door de gemeente. Kleine huishoudelijke apparaten, zoals een elektrische tandenborstel, kunt u bij sommige winkels inleveren. Koopt u een nieuw apparaat? Dan kunt u het oude apparaat inleveren bij de winkel of meegeven aan de bezorger.

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een subsidie afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken. Besluit laten opschorten Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.