Zoekresultaat 1 - 10 van 37 resultaten

 • Melding Activiteitenbesluit of omgevingvergunning milieu

  Als uw bedrijf invloed heeft op het milieu, moet u zich aan de milieuregels houden. Vanwege die regels moet u ofwel een omgevingsvergunning milieu aanvragen ofwel u kunt volstaan met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

 • Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

  Heeft u schade en vindt u dat die door de gemeente is veroorzaakt? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en het schadebedrag terug vragen.

 • Aansluiting op gemeentelijk riool aanvragen

  Bij de gemeente vraagt u online een rioolaansluiting of een extra aansluiting aan. Dit geldt ook voor een tijdelijke aansluiting voor bijvoorbeeld een bouwkeet.

 • Onderzoek bodemverontreiniging bij graafwerk

  Of de bodem waarin u wilt graven verontreinigd is, kunt u zien op het geoloket van de ODRU. In de nota bodembeheer staat wat wel en niet mag met grond.

 • WOZ taxatieverslag

  In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde van uw huis of bedrijf is bepaald. Vraag het op via de digitale belastingbalie.

 • Samenstelling college burgemeester en wethouders

  Ieder lid van het college van burgemeester en wethouders heeft zijn eigen taakgebied. Heeft u een vraag? Stel die rechtstreeks aan wethouder of burgemeester. Ook vindt u hier het bestuursprogramma.

 • BIBOB-toets voor nieuwe horeca

  Bij de eerste aanvraag van een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning doet u een BIBOB-toets. Download de vragenlijst.

 • Inschrijven op opdrachten voor de gemeente

  De opdrachten voor de gemeente vindt u online via Tenderned.

 • Evenementenvergunning aanvragen

  In Rhenen worden vaak evenementen georganiseerd. Voor een groot publiek zoals de herdenking op de Grebbeberg, de motorcross op Kwintelooijen, de Rijnweek en de Cuneradag. Of voor inwoners van een wijk zoals een buurtbarbecue of braderie.

 • Alcoholwetvergunning

  Wilt u alcoholhoudende dranken schenken in een cafe of restaurant? Of begint u een slijterij? Download het formulier Alcoholwetvergunning.