Zoekresultaat 1 - 10 van 67 resultaten

 • Melding Activiteitenbesluit of omgevingvergunning milieu

  Als uw bedrijf invloed heeft op het milieu, moet u zich aan de milieuregels houden. Vanwege die regels moet u ofwel een omgevingsvergunning milieu aanvragen ofwel u kunt volstaan met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

 • Buurtactiviteit of buurtbarbecue

  Vraag een evenementenvergunning aan

 • Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

  Heeft u schade en vindt u dat die door de gemeente is veroorzaakt? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en het schadebedrag terug vragen.

 • Aansluiting op gemeentelijk riool aanvragen

  Bij de gemeente vraagt u online een rioolaansluiting of een extra aansluiting aan. Dit geldt ook voor een tijdelijke aansluiting voor bijvoorbeeld een bouwkeet.

 • Onderzoek bodemverontreiniging bij graafwerk

  Of de bodem waarin u wilt graven verontreinigd is, kunt u zien op het geoloket van de ODRU. In de nota bodembeheer staat wat wel en niet mag met grond.

 • Nederlander worden door optie of naturalisatie

  Nederlander worden kan op twee manieren: via optie of via naturalisatie. Voldoet u aan de voorwaarden, bel de gemeente dan voor een afspraak.

 • Starterslening aanvragen

  Is de prijs van uw eerste koophuis hoger dan het bedrag dat u bij de bank kunt lenen? Dan kunnen wij u helpen met een Starterslening.

 • Aanmelden als verkeersregelaar

  Bij evenementen zijn verkeersregelaars onmisbaar. Zij regelen het verkeer en zorgen voor veiligheid.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Bent u iets verloren? Dan kunt u online bekijken of het in het gemeentehuis is gebracht. Gevonden voorwerpen kunt u online registreren via iLost.

 • BIBOB-toets voor nieuwe horeca

  Bij de eerste aanvraag van een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning doet u een BIBOB-toets. Download de vragenlijst.