Zoekresultaat 1 - 10 van 362 resultaten

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket.

 • Inschrijven in Nederland voor studie of werk

  Wilt u tijdelijk in Nederland werken of studeren? Schrijft u zich dan in bij de gemeente om een burgerservicenummer (BSN) te krijgen.

 • Referendum aanvragen

  Zijn u en andere inwoners het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u de gemeente vragen om een referendum te houden.

 • Afvalwater lozen, ontheffing

  U mag geen afvalwater buiten het riool lozen. Is uw bedrijf niet op het riool aangesloten? Of gaat dat wel gebeuren, maar is het nu nog niet zover? Dan moet u bij de gemeente een ontheffing aanvragen.

 • Rechtmatigheidsformulier invullen

  Als u een uitkering ontvangt, vult u elke maand een rechtmatigheidsformulier in. Zo controleert de gemeente of u nog steeds recht heeft op de uitkering. U krijgt het formulier toegestuurd.

 • Monumentale boom aanmelden of kappen

  U kunt een bijzondere boom aanmelden als monument. Wijzigingen aan of rondom een monumentale boom moet u melden. Voor het kappen of snoeien heeft u een omgevingsvergunning nodig. U regelt dit via Omgevingsloket online.

 • Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

  Als u wilt bouwen, verbouwen of slopen moet u zich aan regels over geluid houden. Wilt u langdurig hard geluid maken of buiten de tijden dat dit mag? Dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Milieustraat

  Grofvuil, huishoudelijke apparaten of chemisch afval brengt u naar de milieustraat of naar een afvalinzamelstation. Of u maakt een afspraak om het op te laten halen.

 • Bijstand voor jongeren aanvragen

  Jongeren tussen de 18 en 27 jaar met weinig geld kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De bijstandsuitkering vraagt u aan bij UWV. De gemeente bepaalt of u de uitkering krijgt.

 • Melden overlast groen

  Als u last heeft van bomen en struiken die op gemeentegrond staan, doet u een melding bij de gemeente.