Zoekresultaat 1 - 10 van 117 resultaten

 • Olietanks in particuliere grond verwijderen

  Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. Dit moet gemeld worden zodat actie ondernomen kan worden.

 • Carbid schieten Schiermonnikoog

  Carbid schieten is op Schiermonnikoog toegestaan op vastgestelde tijdstippen, bepaalde ‘vaste’ plekken en onder voorwaarden.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer activiteiten van een bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet een vergunning aangevraagd of melding Activiteitenbesluit gedaan worden.

 • Duurzaam bouwen

  De gemeente Schiermonnikoog informeert u graag over bouwen en verbouwen op een duurzame manier

 • Ontheffing parkeerverbod Schiermonnikoog

  Op Schiermonnikoog geldt een parkeerverbod binnen de bebouwde kom op de openbare weg. De gemeente kan hiervoor een ontheffing verlenen.

 • Regelingen voor mensen met een laag inkomen

  De gemeente kan mensen met een laag inkomen helpen met een bijdrage of vergoeding. Hiervoor moet een verzoek ingediend worden.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding Schiermonnikoog

  Als iemand gemeentelijke belastingen en heffingen niet kan betalen, kan kwijtschelding aangevraagd worden. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Ondersteuning bij werk zoeken

  Bij werkeloosheid of bijscholing via trajectbegeleiding kan vergoeding aangevraagd worden voor een opleiding of cursus die de kans op werk vergroot.

 • Tijdelijke ontheffing rijverbod bedrijven naar Schiermonnikoog

  Met een Tijdelijke ontheffing rijverbod bedrijven kunnen bedrijven, onder voorwaarden, hun motorvoertuig meenemen naar Schiermonnikoog.

 • Huishoudelijk afval

  Huishoudelijk afval wordt op verschillende manieren ingezameld. Het is belangrijk dat dit op de juiste manier wordt aangeboden.