Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Afval, zwerfafval

  Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Paspoort en ID-kaart

  Met een paspoort en ID-kaart laat u zien wie u bent. Ook heeft u deze documenten nodig als u naar het buitenland gaat

 • Nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie is een regeling voor (gedeeltelijke) schadevergoeding voor rechtmatig handelen van de gemeente.

 • Parkeren duin- en strandovergang, ontheffing

  Op grond van de keur Waterkeringszorg van het Waterschap Scheldestromen is het zonder ontheffing verboden strandovergangen te berijden.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.

 • Mest, tijdelijke opslag vast dierlijke mest

  Voor de opslag van maximaal 600m³ vaste dierlijke mest voor maximaal een half jaar kunt u een melding indienen.

 • Vooraanvraag (conceptverzoek)

  U kunt uw bouwplannen indienen bij de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt. Dit heet de vooraanvraag (conceptverzoek).

 • Exploitatievergunning horecabedrijf inclusief terras

  In een exploitatievergunning voor horeca staan voorwaarden over o.a. overlast en veiligheid. De vergunning wordt verleend op basis van voorwaarden.

 • Gemeentelijke informatie aanvragen

  U kunt bij de gemeente afvalkalenders, ja/nee of nee/nee stickers en een plattegrond van de gemeente aanvragen.