Zoekresultaat 1 - 10 van 21 resultaten

 • Uitstroompremie aanvragen

  Heeft u een baan gevonden, waardoor u geen uitkering meer nodig heeft? Dan betekent dit dat u uitstroomt naar werk en mogelijk een uitstroompremie kunt krijgen. De hoogte van de premie is maximaal € 1.500,-. Dit bedrag kan lager uitvallen als u andere premies van de gemeente Wageningen heeft ontvangen.

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor extra en bijzondere kosten. Dat zijn kosten die de meeste mensen niet maken. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten niet zelf kunt betalen en als ze echt noodzakelijk zijn: u móét ze maken, het kan niet anders.

 • Bezwaar maken tegen belastingen, WOZ-waarde of parkeerboete

  Bent u het niet eens met hoeveel belasting u moet betalen? Of vindt u dat de WOZ-waarde niet klopt? Dan kunt u binnen 6 weken online bezwaar maken. Wij adviseren u om eerst persoonlijk contact op te nemen met de afdeling belastingen. Vaak kunnen zij u direct helpen zodat u geen bezwaar hoeft te maken. Bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur (0317) 49 29 11.

 • Tegemoetkoming energiekosten

  De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de energiekosten. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap regelen

  Wageningen is een mooie locatie om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Reserveer allereerst online de datum, tijd, trouwambtenaar en locatie. Vervolgens kunt u uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bij ons melden met een online formulier. Doe dit minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar van tevoren. Ons advies is om de melding minimaal zes weken van tevoren te doen, vanwege de voorbereidingen.

 • Woonurgentie aanvragen of noodopvang regelen

  Dreigt u door een situatie buiten u eigen schuld uw woning in Wageningen te verliezen? Of kunt u om een medische reden niet langer in het huis blijven wonen? In bijzondere situaties is woonurgentie mogelijk. Met woonurgentie krijgt u voorrang op de wachtlijst van een sociale huurwoning. Als u dringend een woning nodig heeft, dan bent met woonurgentie niet direct geholpen. Het kan namelijk een half jaar kan duren voordat u met woonurgentie een nieuwe woning heeft. U vraagt woonurgentie aan met het online aanvraagformulier.

 • Collectief aanvullende ziektekostenverzekering aanvragen

  De gemeente Wageningen heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectief aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) afgesloten met Menzis Zorgverzekering. Dat heeft 2 voordelen. De gemeente betaalt een deel van de kosten en er zitten meer vergoedingen in het pakket. Vraag de Collectief Aanvullende Zorgverzekering online aan. Als u geen bijstandsuitkering heeft, moet u ook het inlichtingenformulier invullen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

  Heeft u een laag inkomen en te weinig geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? Voor verschillende soorten belastingen kunt u online kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding betekent dat u de kosten voor een deel of helemaal niet hoeft te betalen.

 • Hondenbelasting aanmelden of afmelden

  Als u 1 of meer honden heeft, dan betaalt u elk jaar hondenbelasting. Meld een nieuwe hond aan binnen 14 dagen na aanschaf. Verhuist of overlijdt uw hond? Meld uw hond af binnen 6 weken. Stuur bij het afmelden van uw hond altijd bewijs mee waaruit blijkt dat u de hond niet meer heeft. Uw hond aan- of afmelden regelt u online.

 • Cultuursubsidie aanvragen

  Bij de gemeente kunt u online subsidie aanvragen voor culturele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse subsidie voor amateurkunstverenigingen. Maar ook aan eenmalige subsidies voor culturele activiteiten en tentoonstellingen. U kunt ook subsidie krijgen voor de zaalhuur van theater Junushoff.