Zoekresultaat 1 - 10 van 227 resultaten

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Houd u aan de regels voor huis-aan-huisreclame. Voor reclame op straat heeft u toestemming nodig van de gemeente.

 • Archief van de gemeente

  Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve documenten van de gemeente. Voor het bekijken van documenten neemt u contact op met het gemeentearchief.

 • Evenement organiseren

  Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een omgevingsvergunning voor een evenement nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente.

 • Afvalstoffen en afvalwater afvoeren, ontheffing

  Het is verboden bepaalde afvalstoffen te verwijderen, verbranden of af te voeren als daarmee het milieu in gevaar komt. Wilt u dit toch doen, dan kunt u een ontheffing aanvragen.

 • Een pand van de gemeente gebruiken

  Het is mogelijk om voor korte of langere tijd gebruik te maken van gemeentelijke gebouwen. Bijvoorbeeld door een welzijnsinstelling of voor het organiseren van een cultureel evenement. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

 • Omgevingsplan inzien

  In een omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Daarnaast staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. U kunt het omgevingsplan bekijken op de website van de gemeente, op het Omgevingsloket en eventueel op papier in het gemeentehuis.

 • Inrit aanleggen

  Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Rijbewijs aanvragen

  U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Na 5 werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen.

 • Paspoort of identiteitskaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen

  Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen een Nederlands reisdocument aanvragen. Neem contact op met 1 van de 12 gemeenten waar dit mogelijk is.

 • Subsidie voor toerisme aanvragen

  Organisaties die het toerisme bevorderen, kunnen daar subsidie voor krijgen. Trekt uw instelling, vereniging, belangengroep of stichting toeristen aan? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.