Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Gemeentepolis

  Wij vinden het belangrijk dat u een goede en betaalbare zorgverzekering heeft. Daarom biedt de gemeente samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ een collectieve zorgverzekering. Dit noemen we de gemeentepolis.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Kent u iemand uit gemeente Maasgouw die volgens u in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding (een ‘lintje’) ?

 • Subsidie voor verenigingen

  Verenigingen en stichtingen uit Maasgouw kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

 • Bijstand voor ondernemers

  Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? In bepaalde gevallen kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

 • Wmo-voorzieningen

  De Wmo wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

 • Koninklijke Erepenning of Hofleverancier

  De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen.

 • Gevonden of verloren voorwerpen melden

  Gevonden of verloren voorwerpen meldt u online via de website www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt u gevonden voorwerpen registreren en verloren onderwerpen terugvinden.

 • Berichten via jeleefomgeving.nl

  Berichten tussen u en de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER worden verstuurd via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. 

 • Aangifte overlijden

  Als een naaste komt te overlijden, dan komt er veel op u af. Een begrafenisondernemer of uitvaartverzorger helpt u met het regelen van de uitvaart. Ook verzorgt hij of zij meestal de overlijdensaangifte.

 • Subsidie voor isolatie eigen woning

  Huiseigenaren uit gemeente Maasgouw die hun huis gaan isoleren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.