Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Aangifte tabelbedrijven (digitaal) invullen

  Heeft u een tabelbedrijf? Dan kunt u digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

 • Bezwaar tegen de belastingaanslag

  Het kan voorkomen dat de aanslag niet terecht is. U kunt dan binnen zes weken bezwaar indienen.

 • Verontreinigingsheffing

  Verontreinigingsheffing wordt opgelegd aan (tabel)bedrijven die hun afvalwater rechtstreeks lozen op een beek of sloot (oppervlaktewater).

 • Kwijtschelding aanvragen

  Als u niet in staat bent uw aanslag zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden.

 • Melding over water

  U kunt digitaal een melding doen over water. Dit kan gaan over dode vissen of dieren, blauwalg, maaien, wateroverlast etc.

 • Evenement of activiteit op of rondom water

  Het is toegestaan eenmalige (recreatie)activiteiten op of rondom het water te organiseren. Meld uw activiteit wel altijd bij het waterschap.