Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Afvalinzameling

  Aanbieden van huisafval, afvalkalender en milieustraten

 • Bouwarchief

  In het bouwarchief vindt u de verleende vergunning per adres met de aanvraag en tekeningen die hierbij horen.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? Daar gelden regels voor. Meld uw plannen in ieder geval bij het Omgevingsloket

 • Aansprakelijk stellen van gemeente

  Vindt u dat u schade heeft opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Starterslening

  U gaat uw eerste woning kopen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een starterslening.

 • Aanslag betalen

  Zelf overmaken of via automatische betaling (incasso) een belastingaanslag betalen.

 • Blijverslening

  Wilt u uw woning levensloopbestendig maken? De blijverslening kan u daar wellicht bij helpen.

 • Uittreksel basisregistratie personen

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een brief waarin de gemeente schrijft dat u hier woont. Vraag dit uittreksel dus aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Haalt u het zelf op? Dan krijgt u het uittreksel meteen mee.

 • Digitale belastingbalie

  U kunt met uw DigiD inloggen bij de digitale belastingenbalie. U logt in met de DigiD van de persoon die de belastingaanslag ontvangt.

 • Onroerende zaakbelasting

  Heeft u een woning, een stuk grond of een bedrijfspand? Dan betaalt u onroerende zaakbelasting (ozb). Het bedrag hangt af van de WOZ-waarde van uw pand.