Zoekresultaat 1 - 10 van 24 resultaten

 • Straatverkoop en verkoop aan de deur, vergunning

  Venten betreft het op een ambulante wijze verkopen en afleveren van goederen en diensten op een in de open lucht gelegen plaats of aan huis. U heeft geen vaste standplaats. Voorbeelden zijn de verkoop langs de deur van ijs, wafels, bloemen en dergelijke. U heeft hier geen vergunning voor nodig. Wel is de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van toepassing.

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Voor het uitdelen van folders of flyers heeft u geen vergunning nodig en hoeft u geen melding te doen. Voor het huis-aan-huis verspreiden of aan huis bezorgen van reclame of flyers is géén vergunning nodig. Voor het uitdelen van gedrukte stukken/afbeeldingen met een ideële of levensbeschouwelijke inhoud is géén vergunning nodig.

 • Gebruik van gemeentegrond

  Als u bijvoorbeeld een container, steiger, of bouwmaterialen op de stoep of straat moet neerzetten, heeft u een vergunning nodig. Dat is de vergunning voor tijdelijk gebruik van gemeentegrond. Vraag het op tijd aan. Het duurt minimaal 2, en maximaal 6 weken voordat u de vergunning krijgt. Online aanvragen Kosten Overzicht kosten vergunning gebruik gemeentegrond Duur Kosten 1 dag € 11,60 1 week € 23,35 1 maand € 47,10 1 jaar € 94,35  

 • Asbest slopen of verwijderen

  Gaat u klussen of verbouwen en/of slopen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.  Naar het Omgevingsloket   Mag ik zelf asbest verwijderen? Hieronder leest u welke vormen van asbest u als particulier wel en niet mag verwijderen: Zelf verwijderen   Hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen     Asbesthoudende vloertegels en/of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking     Totale hoeveelheid is minder dan 35m2      Niet zelf verwijderen Gespijkerde platen Dakleien (platte dakpannen) Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden, dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest inventariseren en verwijderen. U kunt op www.ascert.nl een geschikt bedrijf vinden. Hoe verloopt de sloopmelding? U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt: Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht; Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen;  U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken. U krijgt van de RUD-Zuid Limburg, namens uw gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de RUD-Zuid Limburg op telefoonnummer 043 389 73 30.   Wat doe ik voordat ik start met saneren? De RUD-Zuid Limburg houdt toezicht op de verwijdering tot en met het storten van het asbest. Meld daarom bij ons via coordinatieteam@rudzl.nl: De startdatum van de sanering. Meld dit minimaal twee werkdagen voordat u begint met de asbestverwijdering Wanneer de asbestsanering gereed is. Doe dit uiterlijk één werkdag nadat de sanering gereed is. Uiteraard mag u dit ook in uw eerste e-mail aan ons melden als de einddatum bekend is. Wat doe ik met het asbest dat ik verwijder? Nadat u toestemming heeft gekregen levert u het asbesthoudende materiaal in bij het milieupark. Bekijk hiervoor de website van RWM: Wat is asbest? Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralensoorten die bestaan uit bundels microscopische kleine vezels. Sinds 1993 zijn bijna alle toepassingen van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vaak is het verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil. Op de site van Milieucentraal vindt u meer informatie over asbest. Ik zie dat iemand asbest niet goed verwijderd, kan ik dat melden? U kunt dag en nacht bij de RUD-ZL een melding doorgeven als u denkt dat asbest door derden niet goed verwijderd wordt. Dit kan per telefoon 043 389 73 30 of online via het milieumeldingenformulier. Wij controleren of er toestemming is, zo niet, dan handhaven we of we informeren de gemeente.  

 • Loterij, kienavond of kansspel organiseren

  Voor een loterij of kansspel hebt u soms een vergunning nodig. Soms heft het alleen te melden. Hier leest u wat de voorwaarden zijn.

 • Dwangsom bij te laat beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Tot maximaal 42 dagen. De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De totale dwangsom bedraagt maximaal € 1260. U stelt de gemeente schriftelijk op de hoogte van het niet op tijd nemen van de beslissing. De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Is er meer dan één aanvrager? De verschuldigde boete wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • Standplaatsvergunning

  Onder standplaats (standplaatsbeleid) wordt verstaan: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. Het betreft bijvoorbeeld de verkoop van vis, bloemen, snacks en dergelijke vanaf een vaste standplaats. Hiervoor heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Tarieven

  De kosten van bijvoorbeeld een nieuw paspoort, een vergunning of een uittreksel vindt u op de pagina over dat onderwerp.   De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat heet de "legesverordening". Legesverordening 2024 op overheid.nl Tarieven gemeentelijke belastingen op BsGW.nl    

 • Melding integriteit

  De gemeente Sittard-Geleen verlangt van haar ambtenaren, maar ook van haar bestuurders, integer handelen. Integriteit staat voor rechtschapenheid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. De ambtenaar/bestuurder gaat zorgvuldig en verantwoordelijk om met de bevoegdheden, middelen en informatie waarover hij beschikt. Als u een vermoeden heeft van niet integer gedrag dan vragen wij u dat te melden. Wat verstaan we onder niet integer handelen? het inzetten van gemeentelijke middelen voor eigen gebruik corruptie fraude misbruik van bevoegdheden belangenverstrengeling lekken van vertrouwelijke informatie Regelgeving Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen  Gedragscodes voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen (op overheid.nl) Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen (pdf) Nevenfuncties topambtenaren Overzicht van nevenfuncties Hoe melden? Voor het instellen van een nader onderzoek is het goed als de identiteit van de melder bekend is. Schriftelijk: schrijf een brief aan burgemeester of gemeentesecretaris (u moet dan wel uw naam en adresgegevens vermelden en de brief ondertekenen) Persoonlijk: maak een afspraak met burgemeester en/of gemeentesecretaris Anoniem Wilt u liever niet dat uw naam bekend wordt, dan kunt u de melding ook anoniem doen. Dat kan bij Meldpunt M (Stichting Meld Misdaad Anoniem). Bij dit meldpunt binnenkomende meldingen die behandelbaar worden geacht, worden overgedragen aan de gemeente. Nader onderzoek vindt vervolgens volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente plaats. www.meldmisdaadanoniem.nl Hoe melden? Voor het instellen van een nader onderzoek is het goed als de identiteit van de melder bekend is. Schriftelijk: schrijf een brief aan burgemeester of gemeentesecretaris (u moet dan wel uw naam en adresgegevens vermelden en de brief ondertekenen) Persoonlijk: maak een afspraak met burgemeester en/of gemeentesecretaris Anoniem Wilt u liever niet dat uw naam bekend wordt, dan kunt u de melding ook anoniem doen. Dat kan bij Meldpunt M (Stichting Meld Misdaad Anoniem). Bij dit meldpunt binnenkomende meldingen die behandelbaar worden geacht, worden overgedragen aan de gemeente. Nader onderzoek vindt vervolgens volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente plaats. www.meldmisdaadanoniem.nl

 • Ontheffing voor straatartiesten

  U heeft toestemming nodig om te mogen optreden als straatartiest op de openbare weg. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Ook filmers, straatfotografen en gidsen moeten toestemming aanvragen. Direct online aanvragen Kosten Kosten voor het verlenen van een ontheffing om ten behoeve van het publiek als straatartiest, draaiorganist, straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te mogen treden als bedoeld in artikel 2:9 Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen: met een geldigheidsduur van een dag: € 7,45 met een geldigheidsduur van een week: € 14,85 met een geldigheidsduur van een jaar: € 116,15 Zie ook:paragraaf 3.18.4 onze legesverordening 2024. Welke regels gelden er voor straatartiesten? Uitgebreide info hierover staat in de 'beleidsregel' die te bekijken is via overheid.nl Meer informatie Bel ons Klant Contact Centrum via 14046