Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Reclamemateriaal verspreiden

  Voor het uitdelen van folders of flyers heeft u geen vergunning nodig en hoeft u geen melding te doen. Voor het huis-aan-huis verspreiden of aan huis bezorgen van reclame of flyers is géén vergunning nodig. Voor het uitdelen van gedrukte stukken/afbeeldingen met een ideële of levensbeschouwelijke inhoud is géén vergunning nodig.

 • Asbest slopen of verwijderen

  Gaat u klussen of verbouwen en/of slopen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.  Naar het Omgevingsloket   Mag ik zelf asbest verwijderen? Hieronder leest u welke vormen van asbest u als particulier wel en niet mag verwijderen: Zelf verwijderen   Hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen     Asbesthoudende vloertegels en/of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking     Totale hoeveelheid is minder dan 35m2      Niet zelf verwijderen Gespijkerde platen Dakleien (platte dakpannen) Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden, dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest inventariseren en verwijderen. U kunt op www.ascert.nl een geschikt bedrijf vinden. Hoe verloopt de sloopmelding? U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt: Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht; Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen;  U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken. U krijgt van de RUD-Zuid Limburg, namens uw gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de RUD-Zuid Limburg op telefoonnummer 043 389 73 30.   Wat doe ik voordat ik start met saneren? De RUD-Zuid Limburg houdt toezicht op de verwijdering tot en met het storten van het asbest. Meld daarom bij ons via coordinatieteam@rudzl.nl: De startdatum van de sanering. Meld dit minimaal twee werkdagen voordat u begint met de asbestverwijdering Wanneer de asbestsanering gereed is. Doe dit uiterlijk één werkdag nadat de sanering gereed is. Uiteraard mag u dit ook in uw eerste e-mail aan ons melden als de einddatum bekend is. Wat doe ik met het asbest dat ik verwijder? Nadat u toestemming heeft gekregen levert u het asbesthoudende materiaal in bij het milieupark. Bekijk hiervoor de website van RWM: Wat is asbest? Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralensoorten die bestaan uit bundels microscopische kleine vezels. Sinds 1993 zijn bijna alle toepassingen van asbest verboden. Voor die tijd werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vaak is het verwerkt in golfplaten (op schuurtjes of een aanbouw), afvoerbuizen en schoorstenen. Maar het zit ook in plafondplaten, vensterbanken en vloerzeil. Op de site van Milieucentraal vindt u meer informatie over asbest. Ik zie dat iemand asbest niet goed verwijderd, kan ik dat melden? U kunt dag en nacht bij de RUD-ZL een melding doorgeven als u denkt dat asbest door derden niet goed verwijderd wordt. Dit kan per telefoon 043 389 73 30 of online via het milieumeldingenformulier. Wij controleren of er toestemming is, zo niet, dan handhaven we of we informeren de gemeente.  

 • Gemeentelijke onderscheidingen

  Ereburger De hoogste gemeentelijke onderscheiding. Het ereburgerschap wordt toegekend aan een persoon die zich op grond van een langdurige staat van dienst en op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving van Sittard-Geleen.  Erepenning De erepenning wordt toegekend aan een persoon, organisatie of vereniging die zich langdurig op enig maatschappelijk terrein op bijzondere wijze heeft ingezet voor de gemeente Sittard-Geleen en haar inwoners.  Speld of Penning van Verdienste Deze onderscheiding kan worden toegekend aan personen (Speld) en organisaties of  verenigingen (Penning) die zich langdurig vrijwillig op enig maatschappelijk terrein hebben ingezet voor de gemeente Sittard-Geleen en haar inwoners.  Deze onderscheidingen kunnen worden toegekend bij: een jubileum een afscheid een andere bijzondere gelegenheid Gemeentelijke onderscheidingen worden toegekend aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van Sittard-Geleen, als blijk van waardering en dankbaarheid voor langdurige en intensieve activiteiten voor de gemeenschap. Aanvraag Wilt u iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding, vul dan het voordrachtformulier in. Voordragen (pdf, 94kB) Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen met de kabinetsmedewerker van het team Bestuur en Communicatie bereikbaar via 06-38 16 58 14 of kabinet@sittard-geleen.nl.  Zie ook Verordening gemeentelijke onderscheidingen Sittard-Geleen 2021

 • Dwangsom bij te laat beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Tot maximaal 42 dagen. De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De totale dwangsom bedraagt maximaal € 1260. U stelt de gemeente schriftelijk op de hoogte van het niet op tijd nemen van de beslissing. De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Is er meer dan één aanvrager? De verschuldigde boete wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • Antireclamesticker

  Vraag de gemeente om een antireclamesticker als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer wilt ontvangen. Met een NEE/NEE sticker krijgt u geen reclame en huis-aan-huisbladen meer. Maar u krijgt de gemeentegids ook niet meer. Met de NEE/JA sticker krijgt u nog wel de huis-aan-huisbladen.

 • Melding integriteit

  De gemeente Sittard-Geleen verlangt van haar ambtenaren, maar ook van haar bestuurders, integer handelen. Integriteit staat voor rechtschapenheid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. De ambtenaar/bestuurder gaat zorgvuldig en verantwoordelijk om met de bevoegdheden, middelen en informatie waarover hij beschikt. Als u een vermoeden heeft van niet integer gedrag dan vragen wij u dat te melden. Wat verstaan we onder niet integer handelen? het inzetten van gemeentelijke middelen voor eigen gebruik corruptie fraude misbruik van bevoegdheden belangenverstrengeling lekken van vertrouwelijke informatie Regelgeving Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen  Gedragscodes voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen (op overheid.nl) Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen (pdf) Nevenfuncties topambtenaren Overzicht van nevenfuncties Hoe melden? Voor het instellen van een nader onderzoek is het goed als de identiteit van de melder bekend is. Schriftelijk: schrijf een brief aan burgemeester of gemeentesecretaris (u moet dan wel uw naam en adresgegevens vermelden en de brief ondertekenen) Persoonlijk: maak een afspraak met burgemeester en/of gemeentesecretaris Anoniem Wilt u liever niet dat uw naam bekend wordt, dan kunt u de melding ook anoniem doen. Dat kan bij Meldpunt M (Stichting Meld Misdaad Anoniem). Bij dit meldpunt binnenkomende meldingen die behandelbaar worden geacht, worden overgedragen aan de gemeente. Nader onderzoek vindt vervolgens volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente plaats. www.meldmisdaadanoniem.nl Hoe melden? Voor het instellen van een nader onderzoek is het goed als de identiteit van de melder bekend is. Schriftelijk: schrijf een brief aan burgemeester of gemeentesecretaris (u moet dan wel uw naam en adresgegevens vermelden en de brief ondertekenen) Persoonlijk: maak een afspraak met burgemeester en/of gemeentesecretaris Anoniem Wilt u liever niet dat uw naam bekend wordt, dan kunt u de melding ook anoniem doen. Dat kan bij Meldpunt M (Stichting Meld Misdaad Anoniem). Bij dit meldpunt binnenkomende meldingen die behandelbaar worden geacht, worden overgedragen aan de gemeente. Nader onderzoek vindt vervolgens volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente plaats. www.meldmisdaadanoniem.nl

 • Kunst In de Openbare Ruimte

  De gemeente Sittard-Geleen heeft ca. 120 kunstwerken in de openbare ruimte in beheer en onderhoud. Bij het bepalen van de plek waar een kunstwerk geplaatst gaat worden, wordt overlegd met de kunstenaar, de stadsdeelcoördinatoren en de buurtraden/platforms. In depot Een aantal kunstwerken is in depot opgeslagen omdat er nog geen nieuwe plek voor is. In het kader van de bezuinigingen zullen de kunstwerken die momenteel in depot staan niet meer herplaatst worden uit het KIOR budget. Onderhoud De meeste onderhoudswerkzaamheden worden op locatie uitgevoerd. Soms worden kunstwerken door de gemeente weggehaald in verband met de slechte onderhoudstoestand/ veiligheid. Deze worden dan in depot geplaatst. Ziet u dat een kunstwerk verwijderd wordt en twijfelt u of het wel medewerkers van de gemeente zijn bel dan de gemeente of de politie 0900-8844. Vragen Heeft u vragen/ opmerkingen over dit onderwerp, dan kunt u dat melden: meldformulier telefonisch (24 uur per dag, ook in het weekend!) Tips Weten waar u de kunstwerken kunt vinden? Bekijk het op de speciale website.  

 • Archief van de gemeente

  Het Archief De Domijnen heeft een eigen website met veel informatie over de historie van Sittard-Geleen en de regio. >> Bezoek de website van het Archief De Domijnen

 • Bibliotheek

  Voor informatie over de openbare bibliotheek verwijzen wij u naar de website van Bibliotheek De Domiijnen.   

 • Naamgebruik

  Als u getrouwd (geweest) bent of u heeft een geregistreerd partnerschap (gehad) kunt u de geslachtsnaam (achternaam) van uw partner gebruiken. Hierbij gaat het om de naam waarmee u wilt dat overheidsinstellingen u aanschrijven. Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam, ook al hebt u een ander naamgebruik gekozen. U kunt op elk moment uw naamgebruik veranderen als u de Nederlandse nationaliteit bezit. Het wijzigen van uw naamgebruik is gratis. Naamgebruik online wijzigen   Keuzes U kunt kiezen de volgende namen te gebruiken: alleen uw eigen naam alleen de naam van uw partner uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam